Gevangenis in Dordrecht als eerste volledig van het (aard)gas af

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht schakelt op dinsdag 12 mei 2020 over op het Warmtenet Dordrecht.

Vestigingsdirecteur Karin Winkelman van de PI Dordrecht: ‘Met de overgang naar een duurzame warmtebron dragen we bij aan een schoner milieu’.

Samenwerkingspartners

Na ongeveer een jaar aan voorbereidende werkzaamheden en in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, afval- en energiebedrijf HVC en firma SPIE is PI Dordrecht aangesloten op het Warmtenet Dordrecht van HVC.

CO2-reductie

Ten opzichte van een gasgestookte installatie levert de aansluiting op het warmtenet van HVC een CO2-reductie op van 52%, terwijl de kosten in gebruik ongeveer gelijk zijn. De oude cv-ketels zijn ontmanteld en maken plaats voor een nieuwe stadsverwarmingsinstallatie. De warmtelevering vanuit deze duurzame warmtebron brengt geen verandering met zich mee voor de medewerkers en de bewoners van de PI.

Vervanging

De Rijksoverheid heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat het Rijksvastgoedbedrijf de verouderde cv-ketels heeft vervangen heeft niet alleen voordelen op het gebied van duurzaam-heid, maar ook voor het onderhoud aan de installaties. De cv-ketels hoeven namelijk niet meer periodiek vervangen te worden.

Voorbeeld volgen

PI Dordrecht is de eerste penitentiaire inrichting in Nederland die volledig van het (aard)gas af is. Dat meer PI’s dit voorbeeld volgen, blijkt uit het feit dat ook PI Heerhugowaard nu voorbereidingen treft.

Aanvoer van zo’n 300m stadsverwarmingsbuis vanuit PI Dordrecht naar woonwijk De Staart op 10 meter diepte.