MBO niveau 2 diploma behalen via In-Made praktijkschool

De productiebedrijven van de gevangenissen die onder de naam “In-Made” landelijk samenwerken hebben drie jaar geleden de stap van werkbedrijf naar leerbedrijf gezet.

Met het opleiden van werkmeesters tot praktijkopleider en het erkennen van de werkplekken als MBO stageplaats worden sindsdien door het bedrijfsleven erkende praktijkverklaringen verstrekt door tussenkomst van een externe onderwijspartner. Deze praktijkverklaringen laten zien dat de deelnemende gedetineerde het praktijk deel van een MBO opleiding beheerst. In-Made heeft daarmee zijn eigen praktijkschool voor gedetineerden gerealiseerd.

Samenwerking externe partner

Sinds afgelopen zomer is in een aantal gevangenissen (Heerhugowaard, Dordrecht en Krimpen) een proef gestart om samen met de docenten van de inrichting en de leermeesters van In-Made volledige MBO-trajecten op te zetten die door een externe partner (AndereStart MBO) geëxamineerd worden. Hierbij is gekozen voor een vorm van volwassenenonderwijs, waarbij alleen de normale exameneisen gelden en er geen verplichte lesuren zijn. In onderwijsland heet dit de derde leerweg.

Eerste diploma in PI Krimpen

Deze week is in Krimpen aan den IJssel het eerste MBO niveau 2 diploma uitgereikt aan een gedetineerde. Binnenkort volgen er nog een aantal kandidaten die een diploma in ontvangst mogen nemen. In-Made verwacht dat de komende maanden meerdere gevangenissen met deze werkwijze aan de slag gaan zodat circa 100 gedetineerden de gevangenis zullen verlaten met een MBO-2 diploma op zak.

MBO 2 opleiding onderdeel van het Detentie en Re-integratieplan

Gedetineerden met een geldig identiteitsbewijs kunnen aan dit traject deelnemen, indien het volgen van een opleiding onderdeel is van het Detentie en Re-integratieplan (DenR-plan). Docenten en de PI moeten instemmen met een regierol van de extern gecontracteerde MBO-instelling. Na het afronden van het getuigschrift van de In-Made praktijkschool is diplomering binnen zes maanden reëel. Meer info is verkrijgbaar via het mail adres ex-made@dji.minjus.nl

Meer informatie over hoe gedetineerden via detentie aan een baan komen? Neem dan een kijkje op de website ex-made.dji.nl