Ombudsman publiceert rapport over vreemdelingenbewaring

De nationale ombudsman heeft vandaag een rapport gepresenteerd over vreemdelingenbewaring. De aanleiding voor dit onderzoek was het wetsvoorstel dat in 2015 is ingediend, waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Een regime met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime.

De ombudsman concludeert in het onderzoek dat het regime zo min mogelijk beperkingen moet hebben en dat deze recht moeten doen aan het bestuursrechtelijk karakter van vreemdelingenbewaring. Dat is uiteraard ook het uitgangspunt van DJI.

Daarnaast staat in het rapport vermeld dat de ombudsman zich zorgen maakt over drie onderwerpen, namelijk het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het gebrek aan privacy en in het bijzonder het veelvuldig en langdurig plaatsen in afzondering als straf. De ombudsman heeft in het rapport oog voor de grote groep die niet-overlastgevend is én oog voor de veiligheid van de medewerkers. In sommige gevallen zijn namelijk maatregelen nodig om de orde en veiligheid in de inrichting te kunnen waarborgen.

De ombudsman gaat over de bevindingen graag in gesprek met alle bij vreemdelingenbewaring betrokken partijen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zal snel op het rapport gaan reageren.

Het volledige rapport is te zien op de website van de Ombudsman.

Meer weten over vreemdelingenbewaring, klik dan hier.