PPC's behalen wederom ISO certificaat 9001

Mooi nieuws voor de vier penitentiair psychiatrische centra (PPC) van DJI: zij behaalden in 2019 wederom het ISO Certificaat 9001. Hiermee voldoen PPC Zwolle, Haaglanden, Zaanstad en Vught aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt voor de PPC's gebruikt om te beoordelen of zij als organisatie in staat zijn te voldoen aan de verschillende kwaliteitseisen. Certificering levert een PPC inzicht op in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Versimpeld weergegeven betekent ISO 9001:

- Zeg wat je doet

- Doe wat je zegt
- Bewijs het

Certificering 2019
Op 13 en 14 november 2019 bezocht CIIO, de certificeerder van professionele dienstverlening (toetsing van de ISO 9001), de vier PPC’s van DJI. Daar werden inspirerende gesprekken gevoerd met medewerkers en patiënten. Ook werd getoetst wat er werd verteld. Het proces van zelfreflectie en verbetering speelt daarbij een prominente rol. Op 10 januari 2020 bezocht CIIO het landelijke periodiek overleg van de vier PPC’s en deelde daar de bevindingen.

Samenvatting bevindingen CIIO
CIIO gaf aan dat de kanttekeningen vanuit de vorige certificering (2018) zijn opgelost. Er zijn twee nieuwe kanttekeningen geformuleerd, die te maken hebben met duale aansturing en de behandeldriehoek PPC en justitieel verpleegkundige.

Naar aanleiding van diverse inspectierapporten en actuele gebeurtenissen, herzagen de vier PPC's hun missie en visie. Het behandelen van patiënten in het kader van recidivevermindering staat daarin voorop. In de ISO-certificering is hierop ingegaan. De volgende audit vindt plaats in het najaar van 2020.

Certificaat behaald
De certificering leidde tot het positieve advies het ISO certificaat 9001 voor de vier PPC's te continueren. Dat is een prachtig resultaat voor onze PPC's die zeggen wat ze doen. Doen wat ze zeggen. En dat ook kunnen bewijzen.