Toetsingskader promoveren en degraderen aangescherpt

Per 1 oktober 2020 wordt het toetsingskader promoveren en degraderen aangescherpt. Met deze meetlat wordt het gedrag van gedetineerden beoordeeld. Wanneer een gedetineerde gewenst gedrag laat zien, kan hij of zij promoveren naar het plusprogramma of daarin blijven. Ongewenst gedrag kan leiden tot niet promoveren of tot degraderen naar het basisprogramma.

Het aangescherpte kader kent meer waarde toe aan de inspanningen van de gedetineerde voor re-integratie en resocialisatie. Daarnaast is een categorie ontoelaatbaar gedrag opgenomen. Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie uit het plusprogramma of geen recht op promotie voor minimaal 6 weken. Ontoelaatbaar gedrag is bijvoorbeeld drugsgebruik, ontvluchtingspoging, fysieke agressie of ernstige bedreiging.

Observeren en beoordelen van gedrag

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gedrag van een gedetineerde, hebben vrijwel alle disciplines in de penitentiaire inrichting een rol bij het observeren en beoordelen van gedrag. Zet de gedetineerde zich actief in om zijn re-integratiedoelen te bereiken? Houdt hij zich aan de huisregels? Neemt hij deel aan het dagprogramma? Casemanagers, mentoren, arbeidsmedewerkers, onderwijsmedewerkers, trainers en sportmedewerkers vullen elke 6 weken een gedragsrapportage in, waardoor een compleet beeld ontstaat. Het multidisciplinair overleg (MDO) weegt de individuele oordelen af en formuleert een eindconclusie.

Plusprogramma

Het plusprogramma heeft 5,5 uur aan extra activiteiten per week zoals meer recreatietijd, onderwijs en bezoek; en arbeid met meer vrijheden en verantwoordelijkheden (zoals de groenvoorziening).

Kijk voor meer informatie op de informatiepagina promoveren en degraderen.