Aan het werk in de RJJI

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Waar het in het gevangeniswezen de normaalste zaak van de wereld is dat gedetineerden gedurende dag aan het werk zijn in een van de arbeidszalen, is dat in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) nog niet zo vanzelfsprekend.

Tot een paar jaar geleden konden we de jongeren in de RJJI alleen onderwijs bieden. Kwam je in die tijd een RJJI binnen dan volgde na de intakeperiode altijd een leerlijn. De laatste jaren zien we echter een oudere doelgroep voor wie een schoolcarrière niet zo vanzelfsprekend is. Ze hebben al diploma’s of de jongere (of jongvolwassene) wil werken om in eigen inkomsten te voorzien na hun tijd in de RJJI.

Oefenen in kleinschalige leerwerkplekken

Wat wij zien bij deze doelgroep is dat deze jongeren veelal nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt met al zijn eisen. Om de jongeren eerder en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en hun werknemersvaardigheden te vergroten hebben we daarom op alle drie de locaties van de RJJI kleinschalige leerwerkplekken gecreëerd. Hier kunnen de jongeren oefenen met de vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te komen en, nog veel belangrijker, dit ook te behouden.


Jongeren kunnen in de RJJI werken in het facilitaire proces onder begeleiding van een medewerker arbeidstoeleiding. Zo zijn er op bijvoorbeeld alledrie de locaties van de RJJI jongeren werkzaam in het magazijn en leren zij een deel van het logistieke proces. Daarnaast zijn er binnen de verschillende locaties van de RJJI een winkel, een bedrijfskantine, een zorgboederij en moestuin om werkervaring op te doen.

Buiten werk behouden

Je kunt je afvragen: Wat kun je daar nu leren. Veelgehoord: ‘Ik wil toch geen tuinman worden’. Mijn stelling is dat je er genóeg kunt leren. Wat wij dagelijks zien is dat vooral werk behouden na uitstroom lastig is voor de jongeren. Iedere dag op tijd komen, omgaan met autoriteit, werk doen wat niet altijd even leuk is... Het zijn aspecten die juist al binnen de muren geoefend moeten en kunnen worden. Dit oefenen gebeurt binnen de kleinschalige leerwerkplekken. Wanneer dit goed gaat is het de bedoeling dat de jongeren buiten de inrichting gaan oefenen in een bestaand bedrijf of een arbeidstrainingscentrum. Hier kunnen ze verder leren en zich ontwikkelen voordat ze uitstromen naar een betaalde baan.

Werkgelegenheid groot

In de RJJI zijn arbeidstrainingscentrums (ATC’s) waar productiewerk gedaan wordt voor externe opdrachtgevers. Binnen een ATC kunnen ook ‘klussen’ vanuit de RJJI weggezet worden. Denk hierbij aan schilderen, assisteren bij interne verhuizingen, gebouwbeheer of groenvoorziening.

De werkgelegenheid is groot op dit moment. Werkgevers zijn meer dan bereid om jongeren in dienst te nemen. Vooral in de bouwsector en in de logistiek liggen veel kansen voor onze doelgroep. Werkgevers zijn bovendien bereid te investeren in deze doelgroep. Daarom vind ik het de grootste uitdaging deze jongeren binnen de muren al voor te bereiden op kansen die hen straks in de buitenwereld geboden gaan worden.