“Als je proactief bent, kun je bij DJI veel doen”

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

“Bij DJI liggen ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Als je het zelf wilt, investeert de organisatie in je. Bovendien is er altijd ruimte om mee te kijken met collega’s en bij ketenpartners.” Karin Winkelman, nu vestigingsdirecteur van PI Dordrecht, kan het weten. Al 26 jaar werkt ze bij DJI, in veel verschillende functies en onderdelen.

Je hebt gewerkt in de vreemdelingenbewaring, het gevangeniswezen, jeugdinrichtingen én op het hoofdkantoor. Hoe kijk je terug op de vele functies die je hebt uitgevoerd?
“Ik vind het eigenlijk wel fijn om steeds een nieuwe plek te vinden. Je leert jezelf aanpassen aan situaties. Ik merk dat het me veel ervaring heeft gegeven, waar ik nu nog uit kan putten.” Soms was een overstap ook wel pittig, geeft Karin toe. Bijvoorbeeld toen ze van de locatie voor vreemdelingenbewaring in Tilburg naar De Koepelgevangenis in Breda ging. “Ik moest erg wennen. Vreemdelingenbewaring is nu eenmaal anders dan het gevangeniswezen. In het gevangeniswezen werkt een ander type mensen, er waren serieuzere voorvallen en een andere sfeer tussen justitiabelen en medewerkers dan ik gewend was in Tilburg. Dat maakt dat ik veel heb geleerd, maar het was niet altijd makkelijk.”

En hoe zie je de ontwikkeling van je medewerkers?
“Ik vind het erg belangrijk dat medewerkers gezien worden en dat we zien waar hun ontwikkelpotentieel ligt. Binnen de PI Dordrecht zorgen we ervoor dat mensen naar opleidingen kunnen en dat ze in aanmerking kunnen komen voor leer- werktrajecten. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld twee medewerkers op een leer-werktraject zitten. Een voor afdelingshoofd en een voor plaatsvervangend hoofd Arbeid. We gaan dit uitbreiden met nog een opleidingsplaats voor teamleider Beveiliging. Deze medewerkers geven we de kans om binnen onze PI door te groeien.”

Geen dag hetzelfde
Wat Karin leuk vindt aan het werken bij DJI? “De afwisseling. De ene dag ben ik druk met de PI Dordrecht, het andere moment ben ik in gesprek met de ketenpartners over de samenwerking. Ook het binnenhalen van innovaties en invulling geven aan mijn portefeuille als Vestigingsdirecteur vind ik erg gaaf.” De PI Dordrecht werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Avans Hogeschool. Om talent van buiten te motiveren in de PI te komen werken. Maar de studenten helpen de PI ook met onderzoeken en ideeën en doen vaak voorstellen voor verbetering, bijvoorbeeld over de leefomstandigheden van gedetineerden en de veiligheid.

Loopbaan bij DJI
Karin begon 26 jaar geleden als vreemdelingenbegeleidster in de nu gesloten locatie Tilburg. Tijdens de opleiding tot tolk Engels-Spaans-Nederlands werd haar interesse gewekt door de verschillende culturen die daar bij elkaar zaten. Van vreemdelingenbegeleidster groeide ze door naar plaatsvervangend afdelingshoofd en ze volgde ondertussen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Zo bereidde ze zich voor op een nieuwe functie: afdelingshoofd in De Koepelgevangenis in Breda.

Ervaring opdoen: “Als er iets nieuws was, was ik erbij”
In de jaren daarna werkte Karin steeds om de paar jaar op een andere plek, ook bij de divisie Jeugd en op het Hoofdkantoor in Den Haag. Ze kreeg toen de kans om Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur (VD) te worden in de PI Middelburg. Na 2 jaar groeide ze door tot waarnemend VD en zo belandde ze uiteindelijk op haar huidige functie als Vestigingsdirecteur van de PI Dordrecht.

Voor Karin is het werken met jeugdigen in een open setting heel leerzaam geweest. “Bij jeugd heb ik geleerd dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft en duidelijke afspraken maakt, als je in contact staat met de jongeren/gedetineerden, dat je dan heel veel kunt bereiken in de re-integratie. Dat je niet perse hekken en tralies nodig hebt om mensen te laten beseffen dat het beter voor hen is om binnen detentie hun straf te ondergaan, maar tegelijkertijd ook te werken aan een goede terugkeer. Aandacht, geduld, begrip doen meer dan harde beveiliging.”