Binnenbrengen contrabande strafbaar

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Als beleidsadviseur bij DJI houd ik mij onder andere bezig met het thema ‘contrabande’. Contrabande zijn voorwerpen die niet in een justitiële inrichting, zoals een gevangenis, aanwezig mogen zijn.

Dit kunnen voorwerpen zijn die in de vrije samenleving ook verboden zijn zoals drugs en wapens, maar ook voorwerpen die we in de vrije samenleving elke dag gebruiken, zoals telefoons en geld, maar die vanwege de veiligheid niet in een inrichting toegestaan zijn. Contrabande wordt op de meest bijzondere manieren geprobeerd binnen te brengen, zoals verstopt in een deodorantroller of zelfs in de luier van een kind.

Op 1 november wordt een nieuwe wet van kracht die ervoor zorgt dat het binnenbrengen van verboden voorwerpen (contrabande dus) in justitiële inrichtingen strafbaar wordt. Dat betekent dat de inrichting straks aangifte doet wanneer een verboden voorwerp wordt binnengebracht. Dat geldt voor justitiabelen, bezoekers en personeel.

Nieuwe wet

Het maken van een nieuwe wet vraagt om een lange adem. Er zijn veel processen te doorlopen die veel tijd in beslag nemen. De afdeling beleid denkt al bij de eerste stap mee over een nieuwe wet. In dit geval dachten we bijvoorbeeld mee over welke verboden voorwerpen strafbaar moeten worden gesteld en voor wie dat geldt.

Kamervragen

Als er een concept van de wet ligt, wordt dit besproken in de Tweede Kamer. De Kamerleden kunnen dan schriftelijke en/of mondelinge vragen stellen aan de minister (in dit geval de minister van Rechtsbescherming). Als er vragen zijn, help ik mee om die te beantwoorden. In dit geval was dat bijvoorbeeld de vraag hoe de wet in de praktijk wordt uitgevoerd. Maar ook of het beleid per inrichting zal afwijken en vanaf welk moment nadat je de inrichting binnenkomt daadwerkelijk strafbaar bent.

Hoe gaat het in de praktijk?

Als beleidsadviseur speel ik een belangrijke rol als het erover gaat hoe de wet in de praktijk zal worden uitgevoerd. Naast de politieke afwikkeling ervan, zorg ik er samen met collega’s binnen en buiten het hoofdkantoor voor dat de wet een plek krijgt binnen de processen van DJI. Ik houd bij mijn werk altijd de collega’s in de inrichtingen in mijn achterhoofd. Zij moeten straks tenslotte met deze wet (kunnen) werken. Ik bedenk daarom allerlei vragen die bij deze collega’s kunnen opkomen en ik zorg ervoor dat eventuele onduidelijkheden vooraf al zijn opgehelderd. Ik krijg daarbij hulp en input van collega’s zelf, maar ook van ketenpartners zoals de politie en het Openbaar Ministerie.

Nu de wet in werking treedt, is er in elk geval één iemand die hem haast kan dromen, en dat ben ikzelf. Zo vaak heb ik hem inmiddels gelezen. Ook dat is het lot van de beleidsadviseur.

Wil je meer weten over deze nieuwe wet, klik dan hier. Voor meer informatie over de algemene bezoekregels klik hier.