De klanten van DJI

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

De klanten van dit ‘bedrijf’ zien we uiteindelijk liever nooit meer terug.

Eigenlijk is DJI net een bedrijf. En als je niet oppast, rolt ook hier het managementjargon over tafel. We hebben een core business, we werken aan onze targets en proberen onze bedrijfsvoering SMART te houden.

Dat klinkt allemaal ronkend, maar waar het bij onze dienst eigenlijk om draait en hoe het in onze missie staat is dit: de Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Liever nooit meer terugzien

De klanten van dit ‘bedrijf’ zien we uiteindelijk liever nooit meer terug. En dat is waarin we wel degelijk verschillen van een bedrijf met commerciële inslag. Alles bij DJI is erop gericht om mensen de deur uit te werken, op constructieve wijze welteverstaan.

Over hoe je dat het beste doet, valt veel te zeggen. Hoewel we met mensen werken en dat met gevoel doen, vinden wij het ook belangrijk dat de keuzes die wij maken en dat de aanpak die wij voorstaan goed onderbouwd zijn. DJI heeft strategen en onderzoekers in dienst, die voortdurend onze resultaten monitoren en analyseren. Ons beleid is niet gebaseerd op onderbuikgevoelens, maar op feiten.

We weten precies hoeveel mensen er binnen kwamen in onze instellingen, hoeveel er vertrokken - ook als dat ongeoorloofd was. Hoeveel mensen binnen onze muren al eerder in aanraking kwamen met justitie. Hoe we het doen, vergeleken met andere landen. Al die cijfers samen schetsen een beeld van waar we staan, en waar het beter kan en moet.

Uitdaging

En wát er beter moet, dat trekken we ons aan en pakken we op. Samen met onze ketenpartners. Daarom hebben we transparantie zo hoog in het vaandel staan. In een speciale editie van ons relatiemagazine DJIzien delen wij daarom met u onze resultaten over de afgelopen jaren. De cijfers worden in interviews toegelicht door de experts uit de praktijk. Uit hun verhalen blijkt dat er geen tijd is om achterover te leunen. In onze business ben je nooit klaar. Klanten binnen halen in je bedrijf is misschien lastig, maar ze tot ieders tevredenheid buiten de deur houden, zoals wij doen, is nog veel moeilijker.

We gaan de uitdaging graag aan.