De ondernemers van het Gevangeniswezen

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Het Belgische succes inspireerde ons om Noorwegen hulp aan te bieden bij het oplossen van zijn wachtlijstproblematiek.

De Nederlandse ondernemersgeest waart ook in detentieland. Onze koopmansmentaliteit vind je niet alleen terug binnen de gevangenismuren, waar wij bijvoorbeeld via ons penitentiaire arbeidsbedrijf In-Made een tastbare bijdrage aan de samenleving leveren, maar strekt veel verder dan dat. Zelfs tot over de landsgrenzen.

Dat we meer te bieden hebben, bleek al toen we in 2009 in gesprek gingen met België over de verhuur van PI Tilburg. Uniek. Succesvol ook, want vanaf 2010 verblijven er 500 Belgische gedetineerden en ze blijven zeker nog tot eind 2016. Een win-winsituatie – als je tenminste bestand bent tegen flauwe grappen over patatten aan de ene en kaaskoppen aan de andere kant.

Het Belgische succes inspireerde ons om Noorwegen hulp aan te bieden bij het oplossen van zijn wachtlijstproblematiek. Dat is geen lichtzinnige stap geweest, maar bij ondernemen hoort ook durf: Noorwegen staat bekend om zijn kwalitatief goede gevangeniswezen. Het eiland Bastøy zou zelfs ‘de fijnste gevangenis ter wereld’ zijn. Des te groter de eer dat Noorwegen het ons toevertrouwt om zijn gedetineerden onderdak te bieden. Na de zomer van 2015 huisvesten wij 242 Noorse gedetineerden in PI Veenhuizen, locatie Norgerhaven, voor minimaal de komende drie jaar. Daarvoor leveren wij ook het benodigde personeel. Waarmee onze collega’s opnieuw kunnen laten zien dat ze meer in hun mars hebben dan het beveiligen en bejegenen van onze eigen gedetineerden alleen.

Ik ben er trots op dat wij het verdrag met Noorwegen kunnen vieren. En dat het bij DJI naast Vlaamse frieten, straks waarschijnlijk ook over rendiervlees gaat. Want ook dat weten we als geen ander: bij succesvol ondernemen hoort oog hebben voor de ander, voor diens aardig- én eigenaardigheden. Dat doen we vanuit respect. En af en toe met een knipoog. Precies: met de ondernemersgeest die Nederland al eeuwenlang over de hele wereld brengt.