DV&O op bezoek in het Pentagon: reservistenbeleid op de agenda

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

DV&O op bezoek in het Pentagon: reservistenbeleid op de agenda

Ik sta voor ons reservistenbeleid. In 2018 werd de DV&O gekozen tot reservistenwerkgever van het jaar. Ik was daarom onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan de ICESR (International Conference Employer Support Reserve and Guard) in Washington, Verenigde Staten.

Het was voor mij een bijzondere ervaring om in het Pentagon te kunnen zijn. Defensiespecialisten uit verschillende landen spraken er over het reservistenbeleid dat zij voeren. In Nederland bestaat de krijgsmacht uit 45.000 manschappen en daarboven zijn circa 5.000 reservisten beschikbaar. Dit zijn overigens volledig opgeleide militairen die naast hun baan in de burgermaatschappij, parttime bij Defensie werken.

Reservisten bij de DV&O

Ik heb op de ICESR verteld op welke wijze DV&O samenwerkt met Defensie om de reservisten binnen de DV&O zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelmatig kunnen en mogen trainen, opleidingen volgen en zelfs in voorkomende gevallen het opkomen voor uitzending op missie. Ik ben trots op onze 32 reservisten. Uit rapportages van andere landen bleek, dat zaken in Nederland nog niet zo slecht geregeld zijn. Wel moet hierbij worden vermeld, dat in verschillende landen, zoals de VS, de positie van de reservist wettelijk geregeld is en dat er ook een plicht bestaat voor werkgevers om mee te werken aan het beleid om reservisten de ruimte te geven. Dat is in Nederland niet zo.

Het Pentagon

Het Pentagon is een enorm gebouw waar niet alleen het ministerie van Defensie gehuisvest is, maar waar ook de staven van alle krijgsmachtdelen hun plaats hebben. Hier werken 28.000 mensen. Veiligheidsmaatregelen in de VS op bijvoorbeeld de luchthavens zijn al strikt, maar in het Pentagon doen ze daar nog een schepje bovenop. Tijdens de vergaderingen was er echter sprake van een zeer ontspannen sfeer en openheid. In verschillende landen vervult de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie. Men stelt zich op het standpunt dat men slechts iets aan het bedrijfsleven kan vragen als men zelf als gids optreedt. En verder is in de VS natuurlijk alles supergroot. Van de koffie bij Starbucks tot de cola en de burger in het restaurant van het Pentagon. Ons bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Airforce Basis Andrews. Kortom het was voor mij een bijzondere week, veel dank aan de defensiecollega’s voor hun collegialiteit!

Meer informatie over DV&O als reservistenwerkgever 2018 vindt u terug op onze website.