Het werk is complexer geworden

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Marcel (47) is bij DJI complexbeveiliger en commandant van het Intern Bijstand Team (IBT). Hij volgde in september 2018 de training psychopathologie.

Psychisch gestoord gedrag

‘Ik werk sinds 2002 in de gevangenis en ik heb het werk echt zien veranderen. Er komen steeds meer mensen met psychisch gestoord gedrag binnen. Waar het precies door komt, weet ik niet. Maar dat het werk complexer is geworden, is een feit.'

Niet ergens binnen denderen

'Op zich weet ik er wel vrij goed mee om te gaan. Ik ben ook commandant van het IBT-team en ik hecht er belang aan om dit op een humane manier te doen. Als ik iemand moet meenemen dan probeer ik dat rustig te doen, dan ga ik met iemand in gesprek, zet als het even kan mijn helm af als ik hem aanspreek via het celluikje. Die helm gaat als we binnenkomen natuurlijk wel weer op, zeg ik er dan ook bij. Als je ergens komt binnen denderen, richt je vaak meer kwaad aan dan nodig is. Door rustig uit te leggen wat je gaat doen, bereik je veel meer. Met praten kun je al heel veel oplossen.’

Vele verschijningsvormen

‘Toch had ik wel behoefte aan een beetje meer theoretische kennis over deze mensen. Ik heb in mijn functioneringsgesprekken en teamoverleggen vaak benoemd dat ik daar behoefte aan heb. Ik heb eerder al een keer een driedaagse cursus over psychopathologie gevolgd en daar leerde ik dat psychisch gestoord gedrag vele verschijningsvormen heeft. Mijn leidinggevenden hebben goed naar me geluisterd, want in september heb ik hele dag een training psychopathologie gevolgd, samen met een aantal collega’s.'

Meer geduld hebben

De ochtend stond in het teken van theorie afgewisseld met interessante filmpjes over het onderwerp, in de middag gingen we aan de slag met een acteur. Het was een nuttige dag, al vond ik een dag veel te kort voor hoe complex het onderwerp is. Alleen al met de theorie had ik een hele dag kunnen vullen. De belangrijkste les die ik leerde is dat ik meer geduld moet hebben bij mensen met psychisch gestoord gedrag. En accepteren dat je soms met een omweg bereikt wat je wilt bereiken. Uiteindelijk is zo’n humanere aanpak voor iedereen beter. Een mooie bijkomstigheid vind ik dat de teamleiding goed naar de werkvloer heeft geluisterd. Ik denk dat dat erg belangrijk is voor ons vakmanschap.’