Oog voor de andere kant

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Als maatschappelijk werker in een tbs-kliniek behandel ik dagelijks patiënten. De mensen die ik spreek hebben vaak een ernstige psychische aandoening, gedragsproblematiek of verslavingsproblematiek. Door die problematiek zijn er vaak (ernstig) verstoorde contacten binnen hun sociale netwerk van familie en vrienden.

Het is mijn werk om nauw contact te onderhouden met dat sociale netwerk en te proberen de verstoorde contacten te herstellen en/of op te bouwen. Daarvoor maak ik gebruik van verschillende methodieken.

Bemiddeling

Samen met externe partners als Perspectief Herstelbemiddeling en Slachtofferhulp Nederland begeleid ik de patiënt in een bemiddelingstraject. In zo’n traject komen slachtoffer en dader met elkaar in contact. Dat kan helpen voor beide partijen in de verwerking en/of het herstel.

Zo ga ik ook, als zij dat wensen, naar slachtoffers en/of nabestaanden om uitleg te geven over de tbs-behandeling. Dan vertel ik over welke werk we doen in een tbs-kliniek en hoe bijvoorbeeld een verloftraject tot stand komt.

Gesprek met slachtoffers en/of nabestaanden

Ik vind het erg belangrijk om in gesprek met nabestaanden/slachtoffers te gaan. Zo houd ik oog voor hun geluiden, gevoelens en belangen en geef ik niet alleen aandacht aan de patiënt maar ook aan hen. Daarom volgde ik vorige week een workshop, samen met mijn collega’s.

De belangrijkste boodschap van die workshop? Heb oog voor het leed wat de patiënt heeft aangericht, niet alleen voor zijn behandeling. De boodschap vanuit nabestaanden luidt dan ook: heb oog voor de andere kant! Voor ons zijn het ‘daders’ waar het voor jullie ‘patiënten’ zijn.