"Rugby kan groot worden binnen het gevangeniswezen"

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Rugby als sport heeft alles in zich om een goede bijdrage te leveren aan een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij.

In het rugby draait het om strakke en duidelijke regels, respect, discipline, teamspirit, feedback, zelfbeheersing, incasseren en het verrichten van zware inspanning. Gedetineerden kunnen er veel van leren.

Als landelijk projectleider ‘Werk via Sport’ leg ik verbinding tussen detentie en de sportwereld. Inmiddels zijn er niet alleen 30 voetbalclubs aan DJI verbonden, maar biedt de stichting Turn-Over ook een intensief rugbytraject aan (ex-)gedetineerden.

Het begin

Twee jaar geleden ging ik de samenwerking aan met de stichting Turn-Over. Ik heb zelf een voetbalachtergrond, wist niets van rugby, maar werd uitgenodigd voor een Sevenstoernooi in Amsterdam. Daar zag ik een sport die gaat over samenwerken, waar discipline hoog in het vaandel staat en waar commentaar leveren op de scheidsrechter een no go is. Dat vond ik een eye-opener. Ik raakte enthousiast en sindsdien leveren wij, nu nog op kleine schaal, gedetineerden aan bij Turn-Over. Meerdere deelnemers van het intensieve rugbytraject zijn na detentie succesvol doorgestroomd naar betaald werk.

Vooroordelen

Ik probeer mijn collega´s warm te maken voor deze sport, maar merk dat er nog veel vooroordelen kleven aan rugby. Het zou een te harde, agressieve sport zijn en daardoor ongeschikt voor onze doelgroep. Ik probeer hen ervan te overtuigen dat rugby juist alles in zich heeft om groot te worden binnen het gevangeniswezen, op dezelfde manier als voetbal dat nu al is. En dat lukt gelukkig, beetje bij beetje.

Intensief traject

Het traject dat de deelnemers via Turn-Over doorlopen, is geënt op het functioneren van een rugbyteam. De kern bestaat uit strakke en duidelijke rugbyspelregels en -leermomenten. Hierbij staan respect, discipline, teamspirit, feedback, zelfbeheersing, incasseren en het verrichten van zware inspanning voorop. Het draait dus niet alleen om de fysieke training, maar ook om de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers. Samenwerken, geen commentaar op de leiding geven en het luisteren naar de coach blijken zeer effectief te zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

Niet voor iedereen

Het vinden van sportclubs die zich willen inzetten voor (ex-)gedetineerden valt gelukkig mee. Ik benader clubs met mijn verhaal en de meeste zijn bereid om gedetineerden een nieuwe kans te geven. Gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten, gemotiveerd zijn en geen zedendelict of geruchtmakende zaak hebben, komen in principe voor het traject in aanmerking. Ze moeten bij een club of in een groep wel goed kunnen functioneren. In ruil daarvoor krijgen ze een nieuw sociaal netwerk, werkervaring en soms een betaalde baan. Dat zijn essentiële voorwaarden om het buiten te kunnen redden.

Rugbytoernooi Justitieel Complex Zaanstad

En de vooroordelen waar de sport mee te maken heeft? Op donderdag 7 juni is in JC Zaanstad een rugbyclinic in samenwerking met de stichting Turn-Over, gevolgd door een toernooi waaraan (inter)nationale rugbyspelers, justitiabelen en personeel deelnemen.