Sport als middel

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Wij willen onze gedetineerden de ruimte geven om te scoren.

Je moet schieten, anders kun je niet scoren. De logica van Johan Cruijff gaat ook op voor het gevangeniswezen. Dagelijks stimuleren wij gedetineerden om zelf actie te ondernemen om vooruit te komen. Zodat ze na hun detentie beter op eigen benen kunnen staan en ook nog het juiste pad kiezen.

De weg van de middenstip naar het doel, hoeft een gedetineerde niet alleen af te leggen. Al tijdens zijn detentie is een heel team van medewerkers bezig om re-integratie tot een succes te maken. Want dat is onze filosofie; de tijd die iemand in gevangenschap doorbrengt is geen onderbreking van zijn leven, maar vormt daar een onderdeel van. Dit noemen we de levensloopbenadering. En die benadering maakt dat wij ons sterk maken voor een vangnet dat tot buiten de gevangenismuren strekt.

Op 31 maart tekende DJI samen met een aantal heel belangrijke ketenpartners het convenant 'Sport als Middel'. Daarin benoemen we sport expliciet als middel om kwetsbare mensen weer volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Wij pakken dit op, samen met Reclassering Nederland, het Leger des Heils, NOC*NSF, Stichting Lifegoals, De Federatie Opvang en het CIOS Heerenveen-Leeuwarden, de school voor Sport en Bewegen.

We doen dit niet zomaar, maar vanuit de vaste overtuiging dat sport bijdraagt aan een betere gezondheid, mentaal en fysiek. Sport maakt het mogelijk grenzen te verleggen en het gevoel van eigenwaarde te hervinden. Bovenal leiden sporten en bewegen tot sociale inclusie. Daarbij kan met sporten de basis gelegd worden voor verdere participatie, waarbij ook vrijwilligerswerk en werk aan de orde zijn. Zo sluit sport als re-integratiemiddel naadloos aan op de levensloopbenadering.

In de praktijk zijn we al volop bezig met het uitrollen van die filosofie. De afgelopen tijd werden diverse samenwerkingsverbanden gesloten tussen onze inrichtingen en voetbalclubs in het land. Bij FC Assen wordt gevoetbald door (ex)-gedetineerden uit Veenhuizen, voortijdig schoolverlaters en langdurig werklozen. Zo krijgen zij enerzijds weer structuur in hun leven en leggen zij contacten. Dankzij de betrokkenheid van de gemeente Assen kan deelname uiteindelijk leiden tot een stageplaats of zelfs betaalde baan.

Het is maar één voorbeeld. Ook Vitesse en PI Arnhem, Fortuna Sittard en PI Sittard, PI Almere en FC Almere, FC Utrecht en PI Nieuwegein en PI Leeuwarden en LAC Frisia werken samen, of onderzoeken de mogelijkheid om samen te werken.

Zo willen wij onze gedetineerden de ruimte geven om te scoren. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. Met natuurlijk die allerbelangrijkste drijfveer in ons achterhoofd: winnen!