Vrijwilligerswerk in de gevangenis

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Enerverend, dankbaar en leerzaam: dit zijn kernwoorden die mijn werk als vrijwilliger in het re-integratie centrum (RIC) van de PI in Alphen aan den Rijn perfect beschrijven.

De gedetineerden in deze PI zijn allemaal man. Het woord ‘re-integratie’ zegt het al: gedetineerden zetten hier stappen om te re-integreren in de maatschappij. Daar probeer ik ze bij te helpen.

Re-integratie draait allemaal om deze vijf leefgebieden: huisvesting, financiën, verzekering, zorg en andere regelzaken. Het zijn leefgebieden waar gedetineerden vaak problemen ervaren.

Onze rol

De hulpvragen van gedetineerden lopen zeer uiteen: ‘Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?’ ‘Waar kan ik woningen vinden?’ ‘Hoe solliciteer ik?’ Door de aanwezigheid van computers en telefoons in het RIC, hebben gedetineerden genoeg middelen om te werken aan hun re-integratie. Wij ondersteunen ze waar nodig, geven ze handvatten en laten ze kennis maken met organisaties die hen ná detentie ook kunnen helpen.

Zelfredzaamheid

Vrijwilligers spelen een ondersteunde rol. Het is heel belangrijk om niet alles over te nemen van gedetineerden. Dit doen we in het kader van zelfredzaamheid: wanneer ze weer buiten zijn, moeten ze het ook zelf kunnen.

De zin van het RIC

Wanneer mensen in detentie komen, kan het voor hen voelen als nutteloos om te werken aan hun terugkeer naar de maatschappij: niets is minder waar. Of iemand nog drie jaar moet zitten, of drie maanden: het is belangrijk dat hij zijn zaken blíjft regelen. Anders blijft het zich opstapelen en wacht er een bak met ellende op hem wanneer hij weer vrij komt.

Vermogen van een gedetineerde

Elke gedetineerde is anders: de één heeft veel hulp nodig en de ander weer veel minder. Dit kan komen door bijvoorbeeld verschillen in de hoogte van IQ, of in de mate van motivatie. ‘Hoe motiveer ik iemand?’ ‘Wat kan hij wel zelf?’ ‘Hoe stimuleer ik iemand om stappen te maken?’ Deze vragen, die je jezelf constant stelt, maken het werk júist zo leuk. Bij elke gedetineerde, in elke situatie, blijf je inspelen op zijn vermogen.

SurAnt

SurAnt is de stichting waar ik actief ben. Deze stichting helpt gedetineerden tijdens én na detentie. SurAnt heeft nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende PI’s. Vrijwilligers van SurAnt zijn werkzaam bij SurAnt en bij de PI’s. De praktisch gegronde hulpvragen van (ex-)gedetineerden maken dat dit vrijwilligers-werk naadloos aansluit op mijn opleiding: Sociaal Werk. De kennis die ik op doe bij SurAnt kan ik perfect toepassen op mijn opleiding.

Persoonlijke ervaring

De glimlach en opluchting op het gezicht van een gedetineerde, toen we samen een sollicitatiebrief hadden geschreven, was onbetaalbaar. Dít geeft aan waarom ik het ervaar als dankbaar werk.

Ik vertrek ’s ochtends van huis, dan heb ik nog geen idee wat me die dag te wachten staat. ‘s Middags verlaat ik het gebouw weer, bepakt met nieuwe ervaringen en een voldaan gevoel.