Werken aan een netwerk

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Weblog

Als vestigingsdirecteur, in mijn geval van PI Lelystad, heb ik drie verantwoordelijkheden: mijn eigen inrichting, diverse portefeuilles binnen DJI én mijn netwerk van ketenpartners.

Als je eigen huis en je portefeuilles op orde zijn, heb je een sterke basis waarop je kunt leunen. Pas dan heb je de ander daadwerkelijk iets te bieden en breekt het moment aan waarop je aandacht kunt geven aan die derde pijler. In 2015 heb ik bewust de keuze gemaakt: dit wordt mijn netwerkjaar. Ik ga mijn ketenpartners ontmoeten! Mijn ervaring is dat de buitenwereld niet zomaar naar je toe komt. Ik moest dus echt zelf mensen opzoeken.

Op pad

Op pad dus. Bijvoorbeeld naar bijeenkomsten van het Justitieel Netwerk. Zo is er ‘De Polder’, waarin Intermezzo Jeugd, PI Almere, de Oostvaarderskliniek en PI Lelystad zijn vertegenwoordigd. Daarnaast heb ik contact gelegd met de veiligheidshuizen in onze regio. Dat was nog vrij onbekend terrein voor ons. Wat doen die veiligheidshuizen en vooral: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Vervolgens kwamen zij ook bij ons op bezoek in PI Lelystad en spraken de medewerkers onderling met elkaar. Met de directeur van Werkbedrijf heb ik de wijde omgeving verkend. We wilden dat bedrijven onze doelgroep zouden leren kennen en op die manier een eventuele drempel of angst wegnemen. Nog een voorbeeld: de burgemeesters in Flevoland gaven aan dat ze behoefte hadden aan een plek, een loket waar ze terechtkunnen als er sprake is van een verward persoon. Die wens hebben we met elkaar, binnen de justitieketen, kunnen bespreken. Het voelt goed om samen aan een gerichte oplossing voor een concreet probleem te werken.

Media

We proberen met al onze inspanningen een betrouwbare en transparante partner te zijn voor burger, bedrijf, bestuur en media. Die laatste partij zoeken we ook steeds meer bewust op. We bieden media de mogelijkheid om een kijkje binnen onze muren te nemen. Vorig jaar organiseerden we zelfs een persmiddag voor lokale media. We zien dat we daar nu al de vruchten van plukken, doordat we elkaar beter weten te vinden. Niet alleen als er iets aan de hand is, maar juist ook in rustige periodes. Er zijn tenslotte genoeg verhalen te vertellen over onze organisatie. Verhalen die interessant zijn voor de ‘burger’ maar die ook bijdragen aan een gevoel van trots van mijn eigen medewerkers.

De oogst

In de loop van de tijd hebben we elkaars belangen leren kennen en doordat er een vertrouwensband is ontstaan, kunnen we elkaar gemakkelijker van dienst zijn. Het warme contact dat door al die bezoeken is ontstaan, levert ons, en uiteindelijk ook de gedetineerden, enorm veel profijt op. En dat is uiteindelijk misschien wel de grootste winst.