Film Dit is DJI

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

De video 'Dit is DJI' laat zien hoe DJI de door de rechter opgelegde straffen en maatregelen uitvoert en geeft een inkijkje in wat er gebeurt in onze huizen van bewaring, gevangenissen, justitiële jeuginrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.