Film DV&O

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

In deze video maakt u kennis met de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI. DV&O is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Justitie en Veiligheid gelieerd zijn.