Contrabande (verboden spullen)

In penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben.

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’.

5 vragen en antwoorden over Contrabande

 • Veiligheid staat bij DJI voorop. In het belang van justitiabelen, medewerkers en de samenleving wordt contrabande onder geen enkel beding getolereerd. Daarom doen we er alles aan om de invoer van verboden spullen in onze inrichtingen te voorkomen.

  Meer info
 • DJI neemt verschillende maatregelen om de invoer van verboden spullen tegen te gaan. De maatregelen variëren van controles met technische hulpmiddelen of speurhonden tot inspecties door personeel.

  Meer info
 • Medewerkers nemen de verboden voorwerpen in beslag. Van de inbeslagname maakt de medewerker een rapport op. Afhankelijk van het voorwerp wordt de contrabande teruggegeven (bijvoorbeeld geld aan bezoek) of wordt het opgeslagen om aan de politie te overhandigen voor vernietiging (drugs en wapens). Als er drugs, wapens of mobiele telefoons in beslag zijn genomen, kan de inrichting het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP) van de politie inschakelen voor verder onderzoek.

  Meer info
 • Volgens de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden kan in de huisregels van de inrichtingen worden bepaald dat sommige voorwerpen binnen de inrichting verboden zijn. De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting vormt de basis voor die bepalingen.

  Meer info
 • DJI kan ondanks alle inspanningen niet voor 100% voorkomen dat contrabande wordt aangetroffen in inrichtingen. De Inspectie Justitie en Veiligheid en (IJenV) erkent dit in het onderzoeksrapport‘Binnen de muren niet toegestaan’ (maart 2017). Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de controle op en het tegengaan van de invoer van contrabande. Dat blijkt onder andere uit voornoemd rapport en uit de conclusies van de IVenJ over contrabande in FPC’s (mei 2017). Het weren van contrabande blijft een continue uitdaging. DJI geeft daaraan onverminderd aandacht.

  Meer info