Voorvallen DJI

DJI is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en informeert en communiceert met de samenleving in dezelfde lijn als het ministerie: proactief en op een open en transparante manier. Dat wil zeggen: wij maken zoveel mogelijk informatie openbaar, maar gaan daarbij zorgvuldig te werk door het vertrouwelijke karakter van ons werk. Dat doen wij om de privacy van mensen niet te schenden en lopende (strafrechtelijke) onderzoeken niet te schaden.

Op deze pagina maken wij samenvattingen openbaar van piketmeldingen, van integriteitsschendingen en ernstige incidenten in de justitiële inrichtingen. Dat zijn: huizen van bewaring, gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Piketmeldingen zijn meldingen over ernstige of (media)gevoelige incidenten vanuit een inrichting aan de bewindspersoon. Dus niet van elk incident in een inrichting wordt een piketmelding gemaakt. De samenvattingen publiceren wij anoniem om de privacy van de betrokken personen te waarborgen. Deze samenvattingen geven u een beeld van voorvallen die in de justitiële inrichtingen plaatsvinden.

Vanaf april 2018 worden naast de voorvallen in de Rijksinrichtingen, ook samenvattingen van de piketmeldingen van de particuliere justitiële jeugdinrichtingen en de particuliere tbs-inrichtingen opgenomen.

Aan de inhoud van de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Rechten worden ontleend aan de ter zake toepasselijke wet- en regelgeving.

43 publicaties voorvallen DJI

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet