Informatieblad ketenpartners (juni 2022)

In het informatieblad vindt u uitleg over de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ): wat is het, waar zijn KVJJ’s en voor wie is de KVJJ bedoeld. Ook staat beschreven hoe de plaatsing van een strafrechtelijke jongere in de KVJJ in het werk gaat. En welke criteria en contra-indicaties daarbij een rol spelen.

De KVJJ is een van de nieuwe modaliteiten in het stelsel van vrijheidsbeneming van jongeren. DJI voert de KVJJ in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming  in via het programma Vrijheidsbeneming op Maat.