Informatieblad rol van de gemeente bij de KVJJ (februari 2021)

In het informatieblad vindt u uitleg over de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente bij de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ). Het gaat daarbij om financiering, regie, jeugdhulp en onderwijs, communicatie en openbare orde en veiligheid. Ook de rollen van andere betrokken partners staan kort beschreven.

De KVJJ is een van de nieuwe modaliteiten in het stelsel van vrijheidsbeneming van jongeren. DJI voert de KVJJ in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming in via het programma Vrijheidsbeneming op Maat.