Inrichtingsbeveiliger

“Zorgen voor een veilige jeugdinrichting waar jongeren soms kort, soms voor een langere tijd verblijven, zie ik als een mooie taak. In een veilige omgeving komt iedereen het best tot zijn recht. Ik houd toezicht op de jongeren en ondersteun ik regelmatig de groepsleiding, dat maakt mijn functie heel divers.”

Inrichtingsbeveiliger
Beeld: ©DJI

Wat doet een inrichtingsbeveiliger?

Als inrichtingsbeveiliger draag je bij aan de veiligheid door het uitvoeren van verschillende controles, zoals de toe- en uitgang, goederen, kamers, buitenterrein, in- en uitgaande voertuigen en de jongeren. Je informeert medewerkers, jongeren en bezoekers over de huisregels en de veiligheidsvoorschriften. Je houdt toezicht op en begeleidt jongeren tijdens transport, bezoek, plaatsing in de opvang, verblijf in de buitenlucht en andere activiteiten. Tevens ondersteun jij in enkele gevallen de groepsleider en pedagogisch medewerker bij het verzorgen van jongeren. Wanneer je onregelmatigheden of ordeverstoringen constateert, dan rapporteer je deze.

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (locaties in Spijkenisse, Breda en Nijmegen) zorg jij er als inrichtingsmedewerker voor dat jongeren die er verblijven de kans krijgen om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.