Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Nieuws

Uitgelicht

  • Forensische Zorg op TV

    De komende periode zenden diverse televisiekanalen items uit over Forensische Zorg met als belangrijkste onderwerp terbeschikkingstelling (TBS).

  • DJIzien

    DJIzien, het nieuwe online magazine van de Dienst Justitiële Inrichtingen, geeft een inkijk in de vele vormen van samenwerking die er zijn met onze partners in de strafrechtketen