Forensische Zorg

Forensische justitiabelen krijgen een behandeling, die erop is gericht het gedrag zodanig te veranderen, dat de justitiabele niet opnieuw een delict pleegt. De justitiabele krijgt een behandeling voor een stoornis of een verslaving, of hij krijgt een therapie om te leren omgaan met zijn stoornis. De bekendste maatregel onder forensische zorg is de tbs-maatregel.

Justitiabelen in forensische zorg verblijven in een forensisch psychiatrisch centrum. De onderstaande fotoserie geeft u een beeld van een forensisch psychiatrisch centrum.