Informatie voor pers en media

Informatie voor pers en media

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is dé detentiespecialist in Nederland. DJI laat de samenleving graag zien hoe het insluiten van en het zorgen voor justitiabelen in zijn werk gaat. Daarom werkt DJI regelmatig samen met verschillende soorten media.

Contactgegevens woordvoerders

Wilt u in contact komen met de woordvoerders van Dienst Justitiële Inrichtingen? Bekijk dan onderstaande contactgegevens. Buiten kantooruren is er een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via het telefoonnummer 070 426 60 60.

Woordvoerders

Daniël van Dam
Mobiel: 06 52 79 93 66
E-mail: d.j.van.dam@minjenv.nl

Afwezig: donderdag

Achtervang Daniël van Dam: Roxanne Buisman, mobiel: 06 50 15 74 04,
e-mail: r.n.buisman@minjenv.nl (afwezig woensdag)

 • Algemene vragen over Forensische zorg, NIFP en Justitiële Jeugdinrichtingen
 • Algemene vragen over het Gevangeniswezen en de Penitenitaire Inrichtingen (PI)
 • Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

Alrik van Loon
Mobiel: 06 21 23 58 06
E-mail: d.a.van.loon@minjenv.nl

 • Algemene vragen over vreemdelingenbewaring

Charlotte Hees
Mobiel: 06 50 15 71 03
E-mail: c.j.hees@minjenv.nl

Afwezig vanaf 6 juli vanwege zwangerschapsverlof.

Regionale woordvoerders

Voor vragen over een specifieke locatie, zie onderstaande contactgegevens en het piketnummer. Buiten kantooruren is er een regionale woordvoerder met piketdienst bereikbaar via het telefoonnummer 088 07 26 280.

René Hut
Mobiel: 06 52 75 36 09
E-mail: r.hut@dji.minjus.nl

 • Penitentiaire Inrichtingen regio Noord-Oost: PI Achterhoek, PI Almelo, PI Leeuwarden, PI Ter Apel, PI Veenhuizen, PI Zwolle, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht

Christa Lemmen
Mobiel: 06 21 44 74 37
E-mail: c.lemmen@dji.minjus.nl

Afwezig: vrijdag

 • Penitentiaire Inrichtingen regio Zuid: PI Vught, PI Grave, PI Arnhem, PI Middelburg, PI Zuid-Oost (Ter Peel, Roermond) en PI Sittard

Michael de Hoogh
Mobiel: 06 25 24 80 35
E-mail: m.d.hoogh@dji.minjus.nl 

Afwezig: woensdag (oneven weken) of vrijdag (even weken)

 • Penitentiaire Inrichtingen regio Midden: PI Lelystad, PI Krimpen aan den IJssel, PI Nieuwegein, PI Nieuwersluis, PI Rotterdam (De Schie en Hoogvliet)
 • Vreemdelingenbewaring: Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel Complex Zeist en Justitieel Complex Schiphol
 • Rijks Justitiële Jeugdinrichting: RJJI De Hartelborgt Spijkenisse, RJJI Den Hey-Acker Breda, RJJI De Hunnerberg Nijmegen, RJJI Horsterveen Evertsoord

Shireen Habiballah
Mobiel: 06 21 36 08 19
E-mail: s.habiballah@dji.minjus.nl

Afwezig: woensdag (even weken) of vrijdag (oneven weken)

 • Penitentiaire Inrichtingen regio West: PI Heerhugowaard, JC Zaanstad, PI Alphen aan den Rijn, PI Haaglanden, PI Dordrecht

Julia Rademaker
Mobiel: 06 15 22 99 18
E-mail: j.rademaker@dji.minjus.nl 

Afwezig: woensdag

 • Coördinator mediateam

Piketdienst

Buiten kantooruren is er een regionale woordvoerder met piketdienst bereikbaar via het telefoonnummer 088 07 26 280. De piketdienst is alleen bedoeld voor spoedeisende zaken. Let op: mocht u niet direct gehoor krijgen op het piketnummer, laat dan uw naam en telefoonnummer achter op de voicemail. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mediaverzoek

Werkt u voor een medium en zoekt u samenwerking met DJI voor een mediaproductie? Geef dan antwoord op de vijf onderstaande vragen:

 • Voor welk medium werkt u?
 • Wat wilt u maken?
 • Wanneer wilt u de productie maken en waarom op dat moment?
 • Waar wilt u de productie maken en waarom daar?
 • Wat is het plan van aanpak?
 • Stuur uw verzoek onder vermelding van Mediaverzoek [naam medium] per e-mail naar: Mediaverzoek@dji.minjus.nl

Voor overige vragen en verzoeken kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Alleen volledig ingevulde mediaverzoeken worden in behandeling genomen. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen te antwoorden.

Uitgangspunten

 • Een inrichting dient niet als decor. Verzoeken hiertoe worden over het algemeen afgewezen, ook als de inrichtingen leeg staan.
 • Er worden geen interviews gehonoreerd met justitiabelen die betrekking hebben op het delict of het proces.
 • In het kader van privacy van justitiabelen en slachtoffers wordt er niet ingegaan op het delict en mogen geen herleidbare delictsomschrijvingen aan de orde komen.
 • Justitiabelen mogen niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
 • Overnachten in een inrichting is niet toegestaan.
 • Verder wordt gekeken naar het belang van DJI in relatie tot de mediaproductie en naar de beschikbare capaciteit.

Mediacontact met gedetineerden

Als een gedetineerde contact wil met de media moet dit altijd worden aangevraagd. Gedetineerden kunnen een verzoek doen bij de directeur van de betreffende inrichting. Volgens artikel 40 van de penitentiaire beginselenwet geeft de directeur toestemming voor het gesprek, tenzij dit in strijd is met andere belangen:

 • de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting;
 • de bescherming van de openbare orde en de goede zeden;
 • de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de gedetineerde;
 • de voorkoming of opsporing van strafbare feiten.