Contact

Adressen en contactgegevens van locaties van DJI

Wilt u contact met een justitiële inrichting of een justitiabele? De adressen en contactgegevens van alle locaties van DJI, zoals gevangenissen, huizen van bewaring, jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische centra vindt u op de pagina's van de locaties zelf.

Bezoek een justitiabele

Wilt u een bezoek brengen aan een justitiële inrichting of een justitiabele? Op de pagina Bezoek vindt u de algemene regels over het bezoeken van een justitiabele in een inrichting.

Alle inrichtingen hebben hun eigen bezoektijden die vermeld staan op de website van de betreffende inrichting.

Divisie Individuele Zaken

De Divisie Individuele Zaken (DIZ) zorgt ervoor dat een justitiabele op het juiste moment op de juiste plaats zijn straf of maatregel ondergaat, behandelt bezwaren en beroepen en bewaakt de termijnen van maatregelen. U vindt op deze website onder Justitiabelen veel informatie.  Staat hier het antwoord op uw vraag niet bij, dan kunt u bellen met 08807-25678.

Persvoorlichting

Wilt u een afspraak voor een interview of reportage? Of heeft u wellicht vragen over persberichten, opnames of behoefte aan rechtenvrije foto's? Neem dan contact op met de persvoorlichters van DJI.

Wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u een wetenschappelijk onderzoek wilt uitvoeren bij DJI, dient u hiervoor toestemming aan te vragen. Hiervoor moet u een voorstel indienen bij DJI.

Contact met DJI

Heeft u een vraag over onderwerpen van DJI en kunt u het antwoord niet op deze website vinden, dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail stellen. Uw vraag zal in eerste instantie beantwoord worden door Informatie Rijksoverheid (voorheen Postbus 51), zonodig nemen zij contact op met DJI. U kunt hier ook publicaties van DJI bestellen.

Telefonisch Telefoonnummer Bereikbaarheid
Divisie Individuele Zaken (DIZ) 08807-25678 Op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur
Shared Service Center 08807-54321 Op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
Informatie Rijksoverheid 1400 Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur

Per e-mail: via het contactformulier op de website van de rijksoverheid.

Postadres

Postbus 30132
2500 GC DEN HAAG

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
tel. 088 07 25000

Factuuradres SSC DJI

Shared Service Center DJI
T.a.v. [nummer en of naam afleverlocatie]
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Correspondentieadres SSC DJI

Shared Service Center DJI
T.a.v. [afdeling/persoon]
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

U heeft een klacht over DJI

Heeft u een klacht over de dienstverlening van DJI? Voelt u zich onjuist behandeld door DJI-personeel? Dan kunt u dit aan het Klachtenloket DJI melden.