Justitiabelen

Justitiabelen zijn alle mensen die bij DJI zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI), een rijksjustitiële jeugdinrichting (RJJI) of zij verblijven in een detentiecentrum of een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). U kunt hieronder of via het menu hierboven meer informatie vinden over het verblijf in één van onze inrichtingen.

Een vrijheidsbenemende straf is de zwaarste straf die iemand in Nederland kan krijgen. Een gevangenisstraf heeft drie doelen:

  1. Vergelding: de opgelegde straf laat zien dat de samenleving niet accepteert dat wetten en regels zijn overtreden.
  2. Veiligheid samenleving: een vrijheidsbenemende straf maakt de samenleving veiliger want de dader vormt in detentie immers geen bedreiging meer.
  3. Herhaling voorkomen: de meeste justitiabelen komen op een bepaald moment weer vrij. De samenleving heeft er baat bij dat ex-justitiabelen zo min mogelijk in herhaling vervallen.

Onderwerpen Justitiabelen