Justitiabelen

Justitiabelen zijn alle mensen die bij DJI zijn ingesloten. Zij zijn gedetineerd in een penitentiaire inrichting (PI), een rijksjustitiële jeugdinrichting (RJJI) of zij verblijven in een detentiecentrum of een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). U kunt hier meer informatie vinden over het verblijf in een van onze inrichtingen.