Uitkeringen

In de meeste gevallen heeft een justitiabele geen recht op een uitkering als hij in een justitiële inrichting zit. Een partner van een justitiabele kan wel een uitkering aanvragen bij het UWV als een gezin niet genoeg inkomsten heeft om van te leven nadat de justitiabele naar een inrichting is gegaan.

Welke uitkeringen stoppen als iemand naar een inrichting gaat?

De volgende uitkeringen stoppen als iemand in een penitentiaire inrichting, huis van bewaring of TBS-kliniek zit na uiterlijk 1 maand:

De WW en de bijstandsuitkeringen stoppen direct.

Wanneer heeft een gedetineerde nog wel recht op een uitkering?

Verblijft een gedetineerde voor een gedeelte van zijn straf buiten de strafinrichting? Dan heeft hij wel recht op een uitkering. Bijvoorbeeld als hij:  

  • deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie;
  • in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof heeft; 
  • een veelpleger is en onder een speciale strafrechtelijke maatregel valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD); 
  • in een particulier opvanghuis verblijft, zoals het Leger des Heils.