Coronamaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de veiligheid en gezondheid van ons personeel en justitiabelen te garanderen.

Maatregelen bezoek

Door de coronamaatregelen was bezoek aan justitiabelen de afgelopen maanden slechts beperkt mogelijk. Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI weer toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen: dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.
De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting anders zijn. Dat komt omdat de gebouwen van onze inrichtingen niet allemaal hetzelfde zijn en er in ieder pand moet worden voldaan aan de RIVM-richtlijnen. Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina's van de justitiële inrichtingen.

Versoepelingen bezoek per 1 augustus 2020

Volwassen justitiabelen

Met ingang van 1 augustus kunnen volwassen justitiabelen meer dan één bezoeker per bezoekmoment ontvangen. Ook hiervoor geldt dat de bezoekmogelijkheden per justitiële inrichting kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw.

Jeugdige justitiabelen

Per 1 augustus vindt het bezoek aan jongeren in een justitiële jeugdinrichting weer plaats conform de huisregels van de inrichting. Kijk voor die huisregels op de pagina van de justitiële jeugdinrichting.

Kinderen op bezoek

Met ingang van 1 augustus zijn kinderen van alle leeftijden weer welkom in de justitiële inrichtingen. Per justitiële inrichting kan het bezoek anders georganiseerd zijn.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners, zoals reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, vindt ook na 1 augustus zoveel mogelijk digitaal plaats, via beeldbellen. Wel wordt geleidelijk aan noodzakelijk bezoek van ketenpartners weer toegestaan. De directeur van een justitiële inrichting bepaalt of fysiek bezoek van ketenpartners noodzakelijk en mogelijk is.

Advocaten

Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook.