Corona maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) trof maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Door de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus in de samenleving worden maatregelen op verschillende plekken in Nederland versoepeld. Bij DJI ontstaat hierdoor de mogelijkheid om geleidelijk te starten met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit in kleine stappen. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Maatregelen bezoek
Het risico van verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom was het met ingang van 14 maart 2020 voor justitiabelen niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen in justitiële inrichtingen. Met ingang van 2 juni wordt bezoek op kleine schaal mogelijk. In drie gevangenissen (PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem) start een proef met bezoek achter plexiglas. In de overige gevangenissen vindt nu nog geen bezoek plaats. Vanaf 2 juni kunnen alle tbs-gestelden en jeugdigen op alle locaties gelimiteerd bezoek ontvangen achter plexiglas. Tbs-gestelden mogen één uur per week één bezoeker ontvangen. Voor jeugdigen is dit maximaal twee ouders/wettelijke vertegenwoordigers tegelijkertijd, één uur per week.