Corona maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Hen beschermen staat voorop. De maatregelen gaan in op 14 maart 2020 en duren in ieder geval tot en met 31 maart 2020.

Maatregelen bezoek

Het bezoek aan justitiabelen in justitiële inrichtingen wordt opgeschort. Om het contact zoveel mogelijk te kunnen continueren worden er ruimere mogelijkheden voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk via skype. Alleen bezoek dat noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals bezoek van een advocaat(contact dat niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan. Jongeren in een justitiële jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers.

Om uw skype naam aan uw relatie in de inrichting op de juiste wijze kenbaar te maken is de volgende website een steun in het zoeken naar de correcte schrijfwijze van deze naam. Klik hier.