Feiten en cijfers

Bij Cijfers en publicaties vindt u publicaties als capaciteits- en bezettingscijfers, jaarplannen en jaarverslagen, informatiebladen voor slachtoffers en nabestaanden.
Bij Voorvallen DJI vindt u de samenvattingen van piketmeldingen van integriteitsschendingen en ernstige incidenten in onze justitiële Rijksinrichtingen.