Feiten en cijfers

Bij Cijfers en publicaties vindt u publicaties zoals capaciteits- en bezettingscijfers, jaarplannen en jaarverslagen én informatiebladen voor slachtoffers en nabestaanden.
Onder Voorvallen vindt u de samenvattingen van piketmeldingen van integriteitsschendingen en ernstige incidenten in onze justitiële Rijksinrichtingen.