Bezoek - Algemene bezoekregels

DJI neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Op deze pagina leest u wat de bezoekmogelijkheden zijn en welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor bezoekers.

Op dit moment mogen justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI bezoek ontvangen. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat er bij binnenkomst een gezondheidscheck is, dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat er een mondkapje wordt gedragen op plekken in de inrichting waar dat nodig is. Wij vragen alle bezoekers het RIVM-advies te volgen en een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

Eerst een zelftest

Komt u op bezoek in een van onze justitiële inrichtingen? Doet u dan een zelftest voordat u ons gebouw betreedt.

Bezoek achter plexiglas

Het bezoek vindt in de meeste justitiële inrichtingen plaats achter plexiglas, omdat in de bezoekzaal tijdens gesprekken geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Een plexiglas scherm voorkomt de overdracht van het coronavirus. Een kort knuffelmoment bij binnenkomst en bij het afscheid is nu niet toegestaan.

Gezondheidscheck bij binnenkomst

Had u de afgelopen 24 uur of heeft u op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u uw bezoek aan de inrichting dan uit. DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst in onze justitiële inrichtingen een gezondheidscheck, die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de gezondheid. U vindt de gezondheidscheck op deze webpagina van het RIVM.

Mondkapje verplicht

Het dragen van een  mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat zij verplicht een mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit. Wij vragen alle bezoekers het RIVM-advies te volgen en een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te wijken als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting.

Bezoekmogelijkheden

Een gedetineerde heeft recht op ten minste 1 uur bezoek per week. Voor al het bezoek geldt een maximum aantal van 4 personen van 13 jaar en ouder per justitiabele.

Kinderen zijn welkom in onze justitiële inrichtingen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt dat de directeur van de justitiële inrichting een maximum aantal kinderen per bezoekmoment kan bepalen.

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geldt de leeftijdsgrens van 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.

De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoek zonder toezicht (indien van toepassing geldt dit ook in justitiële inrichtingen die vallen onder de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen)

Bezoek zonder toezicht kan doorgaan als het bezoek voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • minder dan 8 weken geleden een corona-infectie doorgemaakt
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na de vaccinatieserie
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na het Janssen-vaccin
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na een coronainfectie gevolgd door 1 vaccinatie
 • een bewijs van een negatieve PCR-test van maximaal 24 uur oud

Het bezoek moet het bewijs meenemen en laten zien bij binnenkomst.  Naast het bovenvermelde geldt uiteraard voor de bezoeker dat hij/zij geen klachten heeft en bij voorkeur een zelftest heeft gedaan voor de komst naar de inrichting.

Bezoek zonder toezicht kan doorgaan als de justitiabele voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • minder dan 8 weken geleden een corona-infectie doorgemaakt
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na de vaccinatieserie
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na het Janssen-vaccin
 • meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie ontvangen na een coronainfectie gevolgd door 1 vaccinatie
 • een negatieve zelftest voorafgaand aan het bezoek.

De justitiabele heeft op de dag van het bezoek geen klachten.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek van ketenpartners, zoals gemeenten en reclassering, vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Als er dringende redenen zijn om het bezoek toch fysiek te laten doorgaan, dan kan dat alleen als de directeur dit veilig en verantwoord vindt en als vooraf een afspraak wordt gemaakt. Ook geldt de verplichte 1,5 meter afstand en vragen wij het ambtelijk bezoek een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

Advocatuur

Het contact met de advocatuur vindt bij voorkeur niet fysiek plaats. Maar als de advocaat of de justitiabele aangeeft fysiek te willen overleggen, dan kan dat.

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van de justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen. Tijdens het bezoek geldt de verplichte 1,5 meter afstand en wij vragen u een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Verboden voorwerpen

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort, scan-apparatuur en fouilleren. Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Bekijk de lijst met verboden voorwerpen.

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:

 • iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
 • de bezoekruimten van gesloten inrichtingen zijn zo ingericht dat er goed toezicht is en dat lijfelijk contact alleen beperkt mogelijk is.
 • er worden drugshonden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.

Meenemen goederen

Als u goederen wilt meenemen voor de gedetineerde, dan moet u dat van te voren aan hem melden. De gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarvoor ruim een kwartier van tevoren bij de inrichting.

Wat mag u meenemen?

Kleding, schoeisel (zonder stalen neus), een beperkt aantal cd's, los kleingeld voor de frisdrank-, koffie- en snoepautomaat. Eén doorzichtig flesje drinken en wat losse spullen voor baby's tijdens het bezoek (na overleg met het personeel). Per locatie kunnen deze regels verschillen. Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen met de inrichting die u wilt bezoeken.

Wat mag u niet meenemen?

Jassen, vesten, losse blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, rookwaren (het is tijdens het bezoek verboden te roken), piepers/telefoons, camera's en portemonnees.  Uiteraard is ook de invoer van alcohol en drugs ten strengste verboden.

Kledingvoorschriften

U dient zich te allen tijde correct te kleden. Voor vrouwen geldt geen doorzichtige kleding en voor mannen geen ontbloot bovenlichaam of een te korte broek.

Lichamelijk contact

Afgezien van een korte begroeting en kort afscheid is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt. Dit geldt dus ook voor de inrichtingen en gebouwen van DJI. Zowel voor bezoekers als voor justitiabelen. Particuliere inrichtingen vallen hier ook onder. Bekijk de infographic over gezichtsbedekkende bekleding.

Contact

Wilt u contact opnemen met een justitiële inrichting of met een gedetineerde? Zie de locatiepagina's voor de contactgegevens.