Bezoek - Algemene bezoekregels

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. De 1,5 meter blijft gehandhaafd, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Eerst een zelftest

Komt u op bezoek in een van onze justitiële inrichtingen? Doet u dan een zelftest voordat u ons gebouw betreedt.
 

Moet u een niet-medisch mondkapje dragen tijdens het bezoek?

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat zij verplicht een niet-medisch mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting.

Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoekmogelijkheden

Voor al het bezoek geldt een maximum aantal van 4 personen van 13 jaar en ouder per justitiabele. De directeur van de locatie kan bepalen dat het maximum aantal bezoekers op zijn/haar locatie lager is dan 4 in verband met de gebouwelijke situatie en het daardoor niet kunnen houden van 1,5 meter afstand.

Bezoek vindt plaats achter plexiglas. In de bezoekzaal kan tijdens gesprekken geen 1,5 meter afstand gehouden worden en een plexiglas scherm voorkomt de overdracht van het coronavirus. Een kort knuffelmoment bij het begin en einde van het bezoek mag, als daarbij een mondkapje wordt gedragen en de situatie in het gebouw dat toelaat. In justitiële inrichtingen waar de aanwezigheid van plexiglas een kort knuffelmoment verhindert, is dat knuffelmoment dus nog niet mogelijk.

De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Een gedetineerde heeft recht op ten minste 1 uur bezoek per week. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geldt de leeftijdsgrens van 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.

Kinderen op bezoek

Kinderen zijn welkom in onze justitiële inrichtingen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt dat de directeur van de justitiële inrichting een maximum aantal kinderen per bezoekmoment kan bepalen.

Bezoek zonder toezicht (indien van toepassing geldt dit ook in justitiële inrichtingen die vallen onder de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen)

Justitiabelen die daarvoor in aanmerking komen, mogen bezoek zonder toezicht ontvangen. De justitiabele hoeft na het bezoek niet in quarantaine en wordt op dag 3 getest met de antigeensneltest.

Voor alle bezoekers geldt dat de gezondheidscheck negatief moet zijn. Daarnaast moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs bij zich hebben: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag van een antigeensneltest (24 uur geldig) of een PCR-test (48 uur geldig). De bezoeker kan dit coronatoegangsbewijs door de justitiële inrichting laten scannen via de QR-code in de CoronaCheckapp of een papieren bewijs tonen. Kan de bezoeker geen coronatoegangsbewijs laten zien, dan gaat het bezoek zonder toezicht niet door.

Let op: het scannen van de QR-code in de CoronaCheckapp is helaas niet in alle justitiële inrichtingen mogelijk. Wilt u een justitiële inrichting bezoeken? Kijkt u dan eerst op de internetpagina van de justitiële inrichting. Als scannen niet kan, heeft u een papieren coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de inrichting.

Bezoek in de familiekamer

Justitiabelen mogen bezoek ontvangen in de familiekamer.De justitiabele hoeft na het bezoek niet in quarantaine en wordt op dag 3 getest met de antigeensneltest.

Voor alle bezoekers geldt dat de gezondheidscheck negatief moet zijn. Daarnaast moeten bezoekers van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs bij zich hebben: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag van een antigeensneltest (24 uur geldig) of een PCR-test (48 uur geldig). De bezoeker kan dit coronatoegangsbewijs door de justitiële inrichting laten scannen via de QR-code in de CoronaCheckapp of een papieren bewijs tonen. Kan de bezoeker van 13 jaar en ouder geen coronatoegangsbewijs laten zien, dan gaat het bezoek in de familiekamer niet door.

Let op: het scannen van de QR-code in de CoronaCheckapp is helaas niet in alle justitiële inrichtingen mogelijk. Wilt u een justitiële inrichting bezoeken? Kijkt u dan eerst op de internetpagina van de justitiële inrichting. Als scannen niet kan, heeft u een papieren coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de inrichting.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners (bijvoorbeeld van politie, reclassering, gemeente) is toegestaan, mits de directeur van een justitiële inrichting dit veilig en verantwoord acht en 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

Ambtelijk bezoek

Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als zij dat zelf willen, kan aan advocaten en aan gedragsdeskundigen die in de inrichting moeten zijn voor Pro Justitia rapportages, fysiek toegang worden verleend. Daarnaast krijgen inspecties altijd toegang. Verder kan de directeur van een justitiële inrichting zittingen van de RSJ en van de commissie van toezicht fysiek doorgang laten vinden. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting en alleen als het verantwoord en binnen de RIVM-richtlijnen kan plaatsvinden.

Wilt u als advocaat uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van de justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen.

Gezondheidscheck bij bezoek

Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u uw bezoek aan een van onze inrichtingen dan uit. DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst in onze justitiële inrichtingen een gezondheidscheck, die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de gezondheid. U vindt de gezondheidscheck hieronder, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Afspraak

De regels met betrekking tot bezoekafspraken kunnen per inrichting verschillen. Wilt u een locatie bezoeken, kijk dan bij de betreffende inrichting.
De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen weigeren.

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Verboden voorwerpen

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort, scan-apparatuur en fouilleren. Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Bekijk de lijst met verboden voorwerpen.

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:

  • iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
  • de bezoekruimten van gesloten inrichtingen zijn zo ingericht dat er goed toezicht is en dat lijfelijk contact alleen beperkt mogelijk is.
  • er worden drugshonden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.

Meenemen goederen

Als u goederen wilt meenemen voor de gedetineerde, dan moet u dat van te voren aan hem melden. De gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarvoor ruim een kwartier van tevoren bij de inrichting.

Wat mag u meenemen?

Kleding, schoeisel (zonder stalen neus), een beperkt aantal cd's, los kleingeld voor de frisdrank-, koffie- en snoepautomaat. Eén doorzichtig flesje drinken en wat losse spullen voor baby's tijdens het bezoek (na overleg met het personeel). Per locatie kunnen deze regels verschillen. Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen met de inrichting die u wilt bezoeken.

Wat mag u niet meenemen?

Jassen, vesten, losse blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, rookwaren (het is tijdens het bezoek verboden te roken), piepers/telefoons, camera's en portemonnees.  Uiteraard is ook de invoer van alcohol en drugs ten strengste verboden.

Kledingvoorschriften

U dient zich te allen tijde correct te kleden. Voor vrouwen geldt geen doorzichtige kleding en voor mannen geen ontbloot bovenlichaam of een te korte broek.

Lichamelijk contact

Afgezien van een korte begroeting en kort afscheid is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt. Dit geldt dus ook voor de inrichtingen en gebouwen van DJI. Zowel voor bezoekers als voor justitiabelen. Particuliere inrichtingen vallen hier ook onder. Bekijk de infographic over gezichtsbedekkende bekleding.

Contact

Wilt u contact opnemen met een justitiële inrichting of met een gedetineerde? Zie de locatiepagina's voor de contactgegevens.