Lijst met verboden voorwerpen

Welke voorwerpen zijn verboden om binnen te brengen in een justitiële inrichting?

Drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en overige voorwerpen. De volledige lijst is ook te vinden in de Staatscourant.