Beeldbellen DJI

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit 'beeldbellen'. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft.

Hoe werkt het?

De justitiabele moet zelf een afspraak maken voor beeldbellen. De justitiabele vraagt om een aantal gegevens, die nodig zijn om u toe te kunnen voegen als relatie van de justitiabele. Wanneer de afspraak is goedgekeurd en ingepland wordt een uitnodiging per mail verstuurd met de datum en het tijdstip van het videogesprek.

Naast de datum en het tijdstip staat in de mail ook een link. Na het klikken op de link wordt een verbinding gemaakt voor het videogesprek. Elke link is uniek en kan slechts één keer worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze link met meerdere personen te delen.

Het gesprek dient in een rustige (en niet-openbare) omgeving plaats te vinden. Het kan voorkomen dat er gewacht moet worden tot de justitiabele ook aan het gesprek kan deelnemen.

Aan het videogesprek kunnen meerdere personen deelnemen. Dit kan echter alleen met toestemming van de inrichting. De richtlijnen voor het aantal toegestane deelnemers is gelijk aan regulier bezoek.

Om te beoordelen of iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen toezichthoudende DJI-medewerkers meekijken met de gesprekken. Deelnemers kunnen tijdens het gesprek op ongewenst gedrag worden aangesproken. In het uiterste geval kan voor een of meerdere personen de verbinding worden verbroken.

Gesprekken kunnen opgenomen en nadien bekeken worden. De justitiabele wordt daarvan altijd vooraf aan het videogesprek in kennis gesteld.

Hoe kan ik beeldbellen?

Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe het beeldbellen werkt op een laptop:

1. Open de mail van ‘Beeldbellen’. Heeft u geen mail ontvangen? Kijk dan in uw spam box.
2. Om deel te nemen aan het gesprek klikt u op : ‘Klik op deze link voor het gesprek’.
3. Klik op ‘toestaan’ als BBJ vraagt om uw microfoon en camera te mogen gebruiken.
4. Wacht tot de host aanwezig is. De host zal u toelaten in het gesprek.
5. Voer uw naam in en klik op ‘Deelnemen aan de vergadering’.
6. U neemt deel aan de vergadering. Werkt het geluid of de camera niet? Kijk dan of er een streep door een van de geluid- en/of camera-iconen staat.

Vragen?

Neem dan contact op met de inrichting. De contactgegevens vindt u op de 'Locatiepagina'.