Beeldbellen DJI

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit 'beeldbellen'. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Hoe werkt het?

De justitiabele moet zelf een afspraak maken voor beeldbellen. De justitiabele zal u vragen om een aantal gegevens, die nodig zijn om u toe te kunnen voegen als relatie van de justitiabele. Wanneer de afspraak is goedgekeurd en ingepland wordt een uitnodiging per mail verstuurd met de datum en het tijdstip van het videogesprek.

Naast de datum en het tijdstip staat in de mail ook een link. Na het klikken op de link wordt een verbinding gemaakt voor het videogesprek. Elke link is uniek en kan slechts één keer worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze link met meerdere personen te delen.

Het gesprek dient in een rustige omgeving plaats te vinden. Het kan voorkomen dat er gewacht moet worden tot de justitiabele ook aan het gesprek zal deelnemen.

Aan het videogesprek kunnen meerdere personen deelnemen. Dit kan echter alleen met toestemming van de inrichting. De richtlijnen voor het aantal toegestane deelnemers is gelijk aan regulier bezoek.

Om te beoordelen of iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen toezichthoudende DJI-medewerkers meekijken met de gesprekken. Deelnemers kunnen tijdens het gesprek op ongewenst gedrag worden aangesproken. In het uiterste geval kan voor een of meerdere personen de verbinding worden verbroken.

Gesprekken kunnen opgenomen en nadien bekeken worden. De justitiabele wordt daarvan altijd vooraf aan het videogesprek in kennis gesteld.

Vragen?

Neem dan contact op met de inrichting. De contactgegevens vindt u op de 'Locatiepagina'..