Post

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het versturen van post. Voor specifieke informatie kunt u het beste een kijkje nemen op de locatiepagina van de inrichting waar u post naar toe wilt sturen.

Het is niet toegestaan tijdens het bezoekmoment persoonlijk post aan uw relatie te overhandigen. Poststukken kunt u sturen naar het (post)adres van de locatie. Zie de locatiepagina voor het adres van de inrichting.
 
Op het poststuk dient u de volledige naam van uw relatie, het celnummer en het registratienummer van uw relatie te vermelden. Het is niet toegestaan voorwerpen per post op te sturen.

Ambtelijke post

Ambtelijke post voor een gedetineerde kan ook aan het (post)adres van de inrichting worden gestuurd. Dergelijke vertrouwelijke post dient te worden voorzien van een begeleidend schrijven waarin wordt vermeld aan wie de gesloten envelop moet worden overhandigd.

eMates

Deze dienst is tijdelijk niet beschikbaar voor gedetineerden. De samenwerking met eMates is opgeschort todat er meer bekend is over de resultaten van een onderzoek naar de werkwijze en informatiebeveiliging van eMates. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht E-mail service via eMates opgeschort