Gezinsbenadering

De gezinsbenadering begon in 2018 als project, maar is inmiddels een vast onderdeel van het aanbod binnen DJI. Het doel van de gezinsbenadering is om de schade die kinderen ondervinden doordat hun vader in de gevangenis zit zoveel mogelijk te beperken. Doel is ook dat gedetineerden niet terugvallen in crimineel gedrag, maar hun vaderrol invullen. En de gezinsbenadering moet de intergenerationele overdracht, waardoor een kind net als de vader het foute pad op gaat, doorbreken. Bij de gezinsbenadering staat altijd het belang van het kind centraal.

Online kennisbank

De gezinsbenadering is erg breed en kent tal van aspecten. Dankzij een samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen is een speciale website ontwikkeld met daarop een uitgebreid aanbod van uiteenlopende activiteiten, producten en onderzoek op het gebied van gezinsbenadering. Doel van deze online kennisbank, die regelmatig wordt geactualiseerd, is om een bijdrage te leveren aan het kindvriendelijk(er) maken van het Nederlandse gevangeniswezen.

Elke penitentiaire inrichting kan putten uit het praktische aanbod van bijvoorbeeld het kindvriendelijker maken van de entree van een PI, ouder-kindactiviteiten, vaderschapstips voor (beeld)bellen of de shortlist raadplegen met daarin 27 eerste stappen die een gevangenis kan zetten richting een kindvriendelijk(er) inrichting. Ook de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek zijn te vinden in de online kennisbank.  

Ga naar de website Gezinsbenadering.