Overplaatsen

Het is voor een justitiabele mogelijk om overplaatsing aan te vragen naar een andere justitiële inrichting via de Divisie Individuele Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe een justitiabele dat kan doen.

Naar een andere penitentiaire inrichting

Een justitiabele kan op deze manier het snelst overplaatsing aanvragen naar een andere penitentiaire inrichting:

  • Via de eigen casemanager in de inrichting. Een wettelijke vertegenwoordiger (advocaat) kan dit ook voor een justitiabele doen, via de casemanager.
  • Zelf een verzoek tot overplaatsing indienen via DIZ doorplaatsing. Dit kost meer tijd dan via de casemanager. Stuur de aanvraag naar:
    DIZ Doorplaatsing, Postbus 30132, 2500 GC Den Haag.
    E-mail: dizdoorplaatsing@dji.minjus.nl

Naar een andere TBS-kliniek

Een justitiabele kan overplaatsing naar een ander Forensisch Psychiatrisch Centrum aanvragen bij de eigen behandelcoördinator. Een advocaat kan desgewenst een schriftelijke aanvraag indienen bij de minister van Justitie en Veiligheid.

4 vragen en antwoorden over (over)plaatsing naar een tbs-kliniek

Naar een andere jeugdinrichting

Een justitiabele moet de overplaatsing zelf aanvragen bij Divisie Individuele Zaken (DIZ) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit kan eventueel doen via een wettelijke vertegenwoordiger (advocaat). Stuur de aanvraag per e-mail naar:

Divisie Individuele Zaken (DIZ), e-mail IJZ_selectiefunctionarissen@dji.minjus.nl

DIZ vraagt informatie op bij alle betrokkenen en neemt een beslissing zodra alle benodigde stukken aanwezig en compleet zijn.

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat Divisie Individuele Zaken (DIZ) beslist over een overplaatsing?

De wettelijke termijn voor het nemen van een beslissing over doorplaatsing is 6 weken. Deze termijn gaat pas in op het moment dat een aanvraag (selectieadvies) binnenkomt bij Divisie Individuele Zaken (DIZ). Het dossier moet compleet zijn voor de selectiefunctionaris van DIZ een besluit kan nemen namens de minister van JenV. Het overplaatsingsbesluit wordt genomen na afweging van alle stukken.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor overplaatsing naar een andere inrichting?

Wachttijden verschillen per inrichting en spoedaanvragen kunnen de wachttijd beïnvloeden. In de Randstad zijn de wachttijden gemiddeld het langst.