Gezondheidszorg aan justitiabelen

Mensen die in een justitiële inrichting verblijven (justitiabelen) kunnen te maken krijgen met gezondheidsklachten. Vanaf het moment dat iemand in een justitiabele inrichting zit is DJI verantwoordelijk voor de lichamelijk en de psychische zorg. Het uitgangspunt van DJI is dat de geboden zorg voor deze klachten, gelijkwaardig is aan de zorg buiten de muren van de inrichting.

Hierbij kijkt DJI altijd of het mogelijk is te wachten met de behandeling tot na de detentie. DJI levert dus alleen zorg die niet uitstelbaar is.
DJI volgt hierbij het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Een uitzondering is zorg die niet onder het basispakket valt, maar op dat moment toch noodzakelijk is. De zorgverzekering moet tijdens detentie opgeschort worden, waardoor justitiabelen geen aanspraak kunnen maken op de Zorgverzekeringswet (Zvw). De justitiabele moet zelf de zorgverzekering stopzetten.

Bij DJI maken we onderscheid in verschillende soort gezondheidszorg: