Gezondheidszorg aan justitiabelen

Mensen die in een justitiële inrichting verblijven (justitiabelen) kunnen te maken krijgen met gezondheidsklachten. Het uitgangspunt van DJI is dat de zorg die voor deze klachten geboden wordt, gelijkwaardig is aan de zorg buiten de muren van de inrichting.

Hierbij wordt altijd gekeken of het mogelijk is te wachten met de behandeling tot na de detentie. DJI levert dus alleen zorg die niet uitstelbaar is.

DJI volgt hierbij het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Een uitzondering is zorg die niet onder het basispakket valt, maar op dat moment toch noodzakelijk is.

Zorgverzekeringswet en het opschorten van de zorgverzekering

De zorgverzekering moet tijdens detentie opgeschort worden, waardoor justitiabelen geen aanspraak kunnen maken op de Zorgverzekeringswet (Zvw). De justitiabele moet zelf de zorgverzekering stopzetten.

Het Ministerie van JenV is verantwoordelijk voor de bekostiging van alle noodzakelijke gezondheidszorg aan justitiabelen. Het Specialistisch Inkoopcentrum van DJI koopt deze zorg in. In het Vademecum Medisch Verstrekkingen pakket is vastgelegd welke zorg justitiabelen recht op hebben. De wijze waarop deze zorg door de verschillende zorgaanbieders dient  te worden gefactureerd is beschreven in de declaratieprotocollen. Er is één declaratieprotocol voor de rijksinrichtingen en één voor de particuliere inrichtingen.