Verschijningsplicht

Per 1 juli 2024 treedt de verschijningsplicht voor het gevangeniswezen in werking. De verschijningsplicht is onderdeel van de Wet uitbreiding slachtofferrechten (Wus). Deze wet bevat verschillende maatregelen om de positie van slachtoffers in het strafproces te versterken.

Met de invoering van de verschijningsplicht zijn verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in voorlopige hechtenis en detentie, verplicht bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak aanwezig te zijn.

Hieronder vindt u het informatieblad voor gedetineerden.