Drones

Drones vormen een serieuze bedreiging voor de orde en veiligheid in de justitiële inrichtingen. Kwaadwillenden proberen steeds nieuwe manieren uit om smokkelwaar (contrabande) binnen te krijgen. Zoals via de lucht. Dat gaat meestal om telefoons of drugs. Om de veiligheid van medewerkers, justitiabelen, bezoekers en de samenleving te beschermen, test DJI verschillende systemen om drones te weren rond inrichtingen.

Drones
Beeld: ©DJI

Testen systemen

Om drones tegen te gaan maakt DJI gebruik van verschillende innovaties. Bij de aanpak van drones gaat het allereerst om het detecteren van drones, en vervolgens om het verstoren en onderscheppen van de drones als deze gedetecteerd worden. Voor de detectie gebruiken speciale dronedetectieteams verschillende technieken, zoals radartechniek aangevuld met (slimme) camera's, frequentiedetectie en radiofrequentiesensoren. Door verschillende systemen en innovaties te testen kan DJI beoordelen wat effectief is.

Straffen

De gebieden rondom justitiële inrichtingen zijn zogenaamde no fly zones. Als je daar toch met een drone vliegt, riskeer je een geldboete die kan oplopen tot 7.800 euro. Na meerdere overtredingen kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd. Verder is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen (contrabande) de inrichting binnenbrengen kunnen worden gestraft met een celstraf van maximaal zes maanden of een geldboete die kan oplopen tot 9.000 euro.