Contrabande (verboden spullen)

In penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben.

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt DJI ‘contrabande’. Klik hier voor de lijst met verboden voorwerpen. De volledige lijst is ook te vinden in de Staatscourant

Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.

Wat mag er niet bij ons naar binnen?

Complexbeveiliger Remco, laat u in deze vlog zien wat er niet mee naar binnen mag in een justitiële inrichting.

Hallo, ik ben Remco.
Ik ben complexbeveiliger.
Binnen DJI hebben we een streng beleid
omtrent contrabande.
Contrabande zijn spullen
die een inrichting niet in mogen...
waaronder wapens, drugs en telefoons.
Hier hebben we regelmatig controles op.
Onder andere visuele controle.
Er wordt 24 uur per dag
controle gehouden op de inrichting.
Dit is de portiersloge.
Hier worden mensen ontvangen.
Persoonlijke bezittingen dienen
opgeborgen te worden in een kluisje.
Bezoekers dienen zich te legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs....
het personeel kan langs
de andere kant verder komen.
Het personeel wordt vervolgens
gecontroleerd met detectieapparatuur...
en hun spullen gaan over de band.
Zowel personeel als bezoekers dienen
altijd piepvrij naar binnen te gaan.
Bij binnenkomst loopt de justitiabele
door het poortje...
en worden zijn persoonlijke spullen
gecontroleerd.
Dit wederom om contrabande
buiten de inrichting te houden.
Ook worden er urinecontroles gedaan
om zo verdovende middelen op te sporen.
Bij de dagelijkse celinspecties wordt er
gekeken naar hang- en sluitwerk...
en op vermoeden wordt er een
uitgebreidere celinspectie gedaan.
Naast de verschillende controles kunnen
we ook een beroep doen op zoekhonden.
Zo zijn er honden die telefoons
kunnen detecteren, maar ook drugs.
En als er wat gevonden wordt
wordt het bezoek geannuleerd.
Dan mag je het aan mij afgeven.
Dat is einde bezoek voor jou jongen.
Ook leveranciers die de inrichting
willen betreden, worden gecheckt...
en om hun legitimatiebewijs gevraagd.
Vervolgens wordt er
een grondige controle uitgevoerd...
maar hoe we dat precies doen kan ik
natuurlijk niet te veel over vertellen.
Als alles in orde is
kan de persoon verder komen.
Binnen DJI doe we er alles aan om contra-
bande buiten de inrichting te houden.
Het blijft een kat en muisspel
dus zo vinden we nog wel eens wat.
Zoals drugs...
tattoeerpennen, telefoons, bijvoorbeeld
een autosleutel waarmee je kan bellen.
Dit bewijst maar weer eens
dat controles niet overbodig zijn.
Maar dat houdt elkaar scherp.
Ik ga weer aan het werk.
Bedankt, hoi!
 

5 vragen en antwoorden over Contrabande