Elektronische Monitoring

Een elektronische enkelband is een hulpmiddel om verdachten en veroordeelden, die onder voorwaarden in vrijheid worden gesteld, te controleren. Met de enkelband kan namelijk worden gezien of iemand zich houdt aan zijn of haar locatieverbod of locatiegebod.

De reclassering adviseert wie een enkelband krijgt. Hier gaat een toets aan vooraf. De enkelband wordt toegepast bij bijvoorbeeld schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden of de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.). De enkelband heeft niet tot doel en is er niet voor gemaakt een voorlopige hechtenis of een celstraf te vervangen.

Als een enkelbanddrager in een gebied komt waar hij niet mag zijn of een gebied verlaat waar hij juist moet blijven, genereert de band automatisch een alarm richting een meldkamer. Hierdoor maakt een enkelband snel en gericht ingrijpen mogelijk. Ook gaat er een preventieve werking van uit: dragers overtreden minder vaak voorwaarden.

Video over Elektronische Monitoring

Video over Elektronische Monitoring

In Nederland lopen jaarlijks bijna 3500 mensen rond met een
elektronische enkelband.

Waarvoor dient de enkelband?

Expert Lesley Sanders legt uit hoe het werkt.

Een enkelband dient eigenlijk als een middel
om een locatiegebod en een locatieverbod te controleren.

Het is niet een strafmaatregel op zich.

Het is een middel om te zien
of iemand zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

Met name twee bijzondere voorwaarden:
locatie gebod en locatie verbod.

De eerste is dat iemand op gezette tijden thuis moet zijn.

Dat controleert die enkelband.

En het tweede, locatie verbod, dat betekent dat
iemand niet in een bepaald gebied mag komen.

En dan hebben we te maken met slachtoffers.

De praktijk wijst uit dat de mensen die een enkelband dragen...

over het algemeen minder de voorwaarden overtreden
dan mensen die geen enkelband dragen.

Een deelnemer die onder elektronische controle staat,
die staat in contact met de meldkamer.

En de meldkamer geeft ons allerlei informatie door.

Waaronder overtredingen waarop wij weer kunnen reageren.

Wat we hier zien is een deelnemer die een enkelband draagt.

Een thuisgebied en een verboden gebied.

En we zien wat groene pijltjes.

Als ik even inzoom dan kunnen we zien hoe iemand is gereden.

Of iemand kan ook met de trein zijn geweest.

In dit geval is iemand over de A4 gereden.

Op deze manier kunnen we mensen volgen.

Op ieder willekeurig tijdstip van de dag.

Enkelbanden zijn altijd flexibel, de band die er omheen zit.

Dat is er voor dat als iemand met spoed naar een ziekenhuis toe moet.

Dan moet hij met spoed afgedaan kunnen worden.

Op het moment dat een enkelband wordt doorgeknipt,
treedt er een heel protocol in werking.

Een van de gevolgen kan zijn dat iemand op
een opsporingslijst van de politie wordt gezet.

Het kan ook zijn dat iemand gelijk wordt aangehouden
en terug wordt geplaatst naar een penitentiaire inrichting.

Het is al een strafbaar feit op het moment dat je de apparatuur vernielt.

Want die heb je gewoon in bruikleen.

En afhankelijk van de overtreding wordt gekeken
wat de sanctie zal zijn.

Over 2017 hebben 3500 mensen onder elektronische controle gestaan.
Dus die een enkelband droegen.

In 98 procent van die gevallen is het traject geslaagd.

Een klein percentage, twee procent,
heeft zich onttrokken aan de voorwaarden.

15 vragen en antwoorden over Elektronische Monitoring