Telehoren

Alle inrichtingen van DJI beschikken over een of meerdere voorzieningen voor telehoren. Via een geluid- en beeldverbinding komt een justitiabele rechtstreeks, vanuit een speciale ruimte, in contact met de rechtszaal, zonder dat hij of zij de inrichting van DJI hoeft te verlaten. Door telehoren op grote schaal toe te passen, kan het aantal vervoersbewegingen sterk worden verminderd. Bovendien is gebleken dat telehoren minder belastend is voor justitiabelen . De rechtspraak heeft landelijk bepaald hoe bij de verschillende soorten zittingen (bijvoorbeeld voorlopige hechtenis) telehoren wordt ingezet. Om telehoren zo veel en zo breed mogelijk in te zetten werkt DJI nauw samen met de Rechtspraak en het OM.

Voor wie is telehoren?

Telehoren is voor mensen die in detentie zitten en door de rechter gehoord moeten worden. Bijvoorbeeld voor verlenging van de voorlopige hechtenis. Het betreft vaak zittingen van korte duur. Daarvoor moesten justitiabelen vanuit de locatie waar hij of zij gedetineerd zijn, naar het gerecht toe worden gebracht. Dat is belastend voor de justitiabelen en het kost veel vervoersbewegingen om hen bij het gerecht en weer terug in de inrichting te krijgen.

Wie zijn aanwezig bij een telehoor zitting?

In de inrichting is een aparte ruimte ingericht met een beeldscherm en camera waar de justitiabele, eventueel samen met een tolk en zijn advocaat, kan plaatsnemen. De rechters, officier van justitie en griffier hebben ook een beeldscherm voor zich in het gerecht. Zo zien ze elkaar en kunnen ze live met elkaar praten. De advocaat kan zowel aanwezig zijn in de inrichting, als in de zittingszaal. Tijdens het telehoren houdt een DJI-medewerker, buiten de ruimte, toezicht op de justitiabele.

Hoe verloopt een telehoorzitting?

Een telehoorzitting verloopt verder als een normale zitting. Voordat de zitting begint, wacht de justitiabele in of nabij de telehoor ruimte totdat de zitting begint. Hij of zij kan vooraf (telefonisch) met de advocaat spreken. Tijdens de zitting geeft de rechter aan wie wanneer praat. Beeld en geluid van de telehoorzitting worden niet opgenomen. Als de advocaat de justitiabele bijstaat in het gerecht en er is overleg nodig tussen de advocaat en de verdachte, dan kan de verdachte met hem bellen via een beveiligde lijn. Aan het einde van de zitting geeft de rechter aan wanneer de justitiabele, de advocaat en/of de tolk de ruimte moeten verlaten. Na de zitting kunnen de justitiabele en de advocaat elkaar spreken. Bij de telefonische gesprekken tussen de justitiabele en de advocaat is geborgd dat niemand meeluistert.

Hoe lang duurt een telehoorzitting?

Telehoorzittingen zijn bedoeld voor de meest urgente zittingen en duren maximaal 45 minuten. Het tijdslot van 45 minuten is in overleg tussen DJI en Rechtspraak afgesproken. De DJI-medewerkers houden de tijd in de gaten in verband met de volgende zittingen. De zittingen lopen soms uit waardoor andere in het gedrang komen. Als de telehoor capaciteit in de inrichtingen toeneemt, kunnen de tijden worden verruimd.

De nieuwe landelijke werkwijze, manier van plannen en van communiceren is voor alle partijen nog even wennen. Met de goede samenwerking willen beide partijen telehoren tot een succes te maken en de rechtsgang optimaal ondersteunen.

De mogelijkheden voor telehoren zijn vanaf half maart 2020 sterk uitgebreid om de rechtszittingen voldoende uit te voeren gedurende de Covid-19 maatregelen.