Telefonie voor justitiabelen (TVJ)

Justitiabelen hebben het recht om ten minste eenmaal per week gedurende tien minuten één of meer telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. Dit contact verloopt via het systeem Telefonie voor Justitiabelen (TVJ).

TVJ zorgt ervoor dat justitiabelen kunnen bellen binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. TVJ is een gepersonaliseerde telefonievoorziening waarbij het mogelijkheid is om individuele gesprekken op te nemen en terug te luisteren. Ook is het belaccount van de justitiabelen gekoppeld aan haar/zijn identiteit, waarmee de kosten automatisch in rekening worden gebracht bij de justitiabele.