Overlijden tijdens verblijf in justitiële inrichting

Wanneer een justitiabele in een van onze inrichtingen overlijdt, is er sprake van een bijzondere situatie.

Zorgplicht

Vanwege de zorgplicht van DJI voor justitiabelen, moet iedere inrichting verantwoording afleggen over een overlijden van een justitiabele. Het gaat hierbij zowel om een (on)natuurlijke dood als om zelfdoding. De vraag of er een relatie is tussen de geboden zorg en het overlijden speelt daarin een belangrijke rol.