Onderzoek naar overlijden

DJI staat voor een veilige omgeving voor justitiabelen. In zorgtermen noemen we dat ‘patiëntveiligheid’. Als een justitiabele onverwacht overlijdt, dan onderzoekt DJI of en hoe zo’n situatie in het vervolg kan worden voorkomen. Daarom geeft de directeur in de meeste gevallen opdracht tot een onderzoek.

Onderzoekscommissie

Voor het onderzoek stelt DJI een onafhankelijke commissie samen. Het onderzoek wordt verricht door medewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de zorg voor de overleden justitiabele. De commissie wordt aangevuld met deskundigen. Welke deskundigen dat zijn, hangt af van de toedracht van het overlijden.

Verbeteren

Een onderzoek richt zich altijd op de zorg. De onderzoekscommissie brengt de situatie voorafgaand en rondom het overlijden in kaart. Zo kan zij vaststellen of er een relatie bestaat met de geboden zorg. Het doel is om te leren of de zorg verbeterd kan worden.

De rapportage wordt samen met een plan van aanpak met verbetermaatregelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting gestuurd. De IGenJio bepaalt of het onderzoek van DJI voldoende zorgvuldig was of dat ze nog een eigen onderzoek wil doen.