Rol van DJI bij overlijden

Met de interne richtlijn ‘Overlijden in detentie’ zorgt DJI ervoor dat medewerkers zorgvuldig en controleerbaar handelen in geval van een overlijden. De richtlijn zorgt er ook voor dat het onderzoek naar het overlijden op een onafhankelijke manier gebeurt. Daarnaast heeft DJI een belangrijke taak in het verstrekken van informatie aan nabestaanden en de nazorg aan personeelsleden en mede-justitiabelen.

Alarmering

Bij de constatering van een vermoedelijk overlijden slaat de DJI-medewerker onmiddellijk alarm. Als het nodig is, gaat de medewerker over tot levensreddende handelingen. Ook wordt de inrichtingsarts en (indien nodig) de ambulance opgeroepen.

Melden en informeren

Bij een onverwacht overlijden van een justitiabele volgt de inrichting een protocol. Zo moeten hulpdiensten goed hun werk kunnen doen, de plaats van overlijden moet worden verzegeld voor onderzoek en verschillende partijen moeten worden geïnformeerd.

Politie en officier van justitie

De politie en officier van justitie worden altijd opgeroepen bij een onnatuurlijk overlijden. Indien een onnatuurlijk overlijden is vastgesteld, kan de officier een onderzoek starten naar mogelijk strafbaar handelen of nalatigheid. Ook kan de officier van justitie een gerechtelijke sectie (autopsie) gelasten.

Onafhankelijke gemeentelijk lijkschouwer

De doodsoorzaak van een justitiabele wordt niet vastgesteld door de inrichtingsarts, maar door een onafhankelijke gemeentelijk lijkschouwer. De onafhankelijke vaststelling van de doodsoorzaak is belangrijk om te kunnen uitsluiten dat er een relatie is tussen het overlijden en de door DJI verleende zorg.