U heeft een klacht over DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) probeert iedereen altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Heeft u een klacht over de dienstverlening van DJI? Voelt u zich onjuist behandeld door DJI-personeel?

Dan kunt u dit aan het Klachtenloket DJI melden. DJI is verplicht uw klacht in behandeling te nemen, grondig te onderzoeken en u binnen afzienbare tijd een beslissing te laten weten.

Wat voor klachten kunt u indienen?

Het Klachtenloket DJI is alléén bestemd voor de klachten die voortkomen uit het handelen door medewerkers van penitentiaire inrichtingen in Nederland die onder DJI vallen. Dit zijn dus alle gevangenissen en Huizen van Bewaring, maar ook de Rijks-justitiele jeugdinrichtingen en de tbs-klinieken.

U kunt niet klagen over de behandeling van een gedetineerde. Gedetineerden hebben een zelfstandige klachtenprocedure.

Wat gebeurt er met een klacht?

Zodra uw klacht bij het Klachtenloket is ontvangen, krijgt u daarvan een officiële bevestiging. De klacht wordt officieel geregistreerd en doorgestuurd naar de directeur van de vestiging waarop uw klacht betrekking heeft.  De directeur is verplicht binnen zes weken na ontvangst van uw klacht met een beslissing te komen. Bij hoge uitzondering kan daar in voorkomende gevallen nog vier weken aan worden toegevoegd.

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door DJI? Bent u het met de uitspraak niet eens? Tegen het besluit betreffende de behandeling van de klacht over een gedraging kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Echter, iedereen die niet tevreden is met de behandeling door DJI van de klacht of de geboden oplossing, kan zich schriftelijk wenden tot de Nationale Ombudsman voor een oordeel.

Digitale klachtenformulier

U kunt uw klacht bij voorkeur indienen met behulp van het digitale klachtenformulier.

U kunt uw klacht ook indienen per post. Stuur dan een brief naar:

Klachtenloket DJI
Postbus 90829
2509 LV Den Haag.

Vergeet niet de brief te ondertekenen en te voorzien van uw contactgegevens.

Telefoon (08807) 54321 (ma t/m vr tussen 08.00 en 17.00 uur).

Meer informatie

Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 9