Klachtenformulier

Met behulp van onderstaand klachtenformulier kunt u uw klacht indienen. Beschrijf de aanleiding van uw klacht en geef aan waarom u niet tevreden bent over een product of de dienstverlening van de Dienst Justitiële Inrichting (DJI). Een vriendelijk doch dringend verzoek om alle verplichte velden in te vullen, anders kan DJI uw klacht niet in behandeling nemen.

Klachtenformulier DJI

Betreft DJI-sector/dienst(verplicht)
(wanneer bekend)
(wanneer bekend)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)