Klachtenformulier

Uw klacht kunt u met behulp van onderstaand klachtenformulier indienen. Beschrijf de aanleiding van uw klacht en geef aan waarom u niet tevreden bent over een product of de dienstverlening van de Dienst Justitiele Inrichting (DJI). Een vriendelijk doch dringend verzoek om alle verplichte velden in te vullen, anders kan DJI uw klacht niet in behandeling kan nemen.

Klachtenformulier DJI

Betreft DJI-sector/dienst *

(wanneer bekend)

(wanneer bekend)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *